19 Ianuarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea

de drept a unor imobile din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al județului Dâmbovița

și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.  I.  —  Anexele  nr.  1  și  2  la  Hotărârea  Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 1 noiembrie 2012, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2.
Art. II.
(1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea 

Consiliului Județean Dâmbovița.

(2) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.

Art. III.
(1) În termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Județean Dâmbovița va asigura și va amenaja în incinta imobilului transmis potrivit art. II alin. (1) 

sediul  Centrului  Județean  de  Coordonare  și  Conducere  a Intervenției Dâmbovița.
(2) Pentru imobilul prevăzut la art. II alin. (1), Consiliul Județean Dâmbovița va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuințe de serviciu situate în municipiul Târgoviște.
(3) Pentru imobilele prevăzute la art. II alin. (2), Consiliul Județean Dâmbovița va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuințe de serviciu situate în municipiul Târgoviște.
Art. IV. — La finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița, clădirea și terenul pe care aceasta este amplasată vor intra de drept în domeniul public al statului, potrivit pct. I.29 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab I Dâmbovița.
Art. V. — Imobilele transmise potrivit art. II vor fi utilizate de către Consiliul Județean Dâmbovița și instituțiile publice din subordinea acestuia pentru realizarea unor obiective de interes local și județean.

Art. VI. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. II se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. VII. — În cazul în care nu se respectă destinația prevăzută la art. V, precum și obligațiile Consiliului Județean Dâmbovița prevăzute la art. III, imobilele transmise potrivit art. II revin de drept în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. VIII. — Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare  a  anexei  nr.  1  la  Hotărârea  Guvernului nr. 1.705/2006  pentru  aprobarea  inventarului  centralizat  al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  1.020  și  1.020  bis  din 

21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. II.

Art. IX. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

București, 16 aprilie 2013.
Nr. 180.

 

 

 

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012)

 

DA TELE   DE   IDENTIFICARE

a unui imobil care revine de drept din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița

 

 

Denumirea și locul unde este situat imobilul

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

 

Persoana juridică la care se transmite imobilul

 

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice și codul de clasificare

Imobil 15-119

Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Județul Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

CUI 4280205

Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

CUI 4267095 — Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița CUI 4279790

Suprafața construită —

8.503 mp

Suprafața desfășurată —

9.927 mp Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile — 43.194 mp CF — 71861

Valoarea de inventar —

4.367.876,86 lei

Cod de clasificare —

8.19.01


 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012)

 

DA TELE   DE   IDENTIFICARE

a unor imobile care revin de drept din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean

Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița

 

Denumirea și locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la

Ministerul Finanțelor Publice și codul de clasificare

Imobil I

Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Județul Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

CUI 4280205

Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

CUI 4267095 — Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița

CUI 4280000

Suprafața construită —

685 mp

Suprafața desfășurată —

685 mp

Suprafața totală a terenului — 11.783 mp CF — 71862

Valoarea de inventar —

584.394,27 lei

Cod de clasificare —

8.19.01

Imobil II

Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Județul Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

CUI 4280205

Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

CUI 4267095 — Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița

CUI 4280000

Suprafața totală a terenului — 210.090 mp CF — 71865

Valoarea de inventar —

13.523.516,28 lei

Cod de clasificare —

8.19.01

ANEXA Nr. 3

 

DA TELE   DE   IDENTIFICARE

a unui imobil care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

 

Denumirea și locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice și codul de clasificare

Imobil 15-119

Bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Statul român,

din administrarea Ministerului Afacerilor Interne

CUI 4267095 — Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița CUI 4279790

Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

CUI 4280205

Suprafața construită —

8.503 mp

Suprafața desfășurată —

9.927 mp Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile — 43.194 mp CF — 71861

Valoarea de inventar —

4.367.876,86 lei

Cod de clasificare —

8.19.01

ANEXA Nr. 4

 

DA TELE   DE   IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

 

Denumirea și locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice și codul de clasificare

Imobil I

Bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Statul român,

din administrarea Ministerului Afacerilor Interne

CUI 4267095 — Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița

CUI 4280000

Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

CUI 4280205

Suprafața construită —

685 mp

Suprafața desfășurată —

685 mp

Suprafața totală a terenului — 11.783 mp CF — 71862

Valoarea de inventar —

584.394,27 lei

Cod de clasificare —

8.19.01

Denumirea și locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice și codul de clasificare

Imobil II

bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Statul român, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne

CUI 4267095 — Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița

CUI 4280000

Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

CUI 4280205

Suprafața totală a terenului — 210.090 mp CF — 71865

Valoarea de inventar —

13.523.516,28 lei

Cod de clasificare —

8.19.01