24 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
Poziția nr. 10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994  privind  trecerea  palatelor  administrative  din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

„10.

 

 

 

 

BUZĂU

 

 

 

— Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, Buzău

4 corpuri: A, B, C și D

— Corpul A: subsol, parter și 7 etaje

— Corpul B: subsol, parter și 3 etaje

— Corpul C: subsol, parter și două etaje

— Corpul D: subsol, parter și două etaje

— garaje auto, spații întreținere, spălătorie auto, cabină poartă

— suprafața construită: 4612 mp

— terenul aferent: 8191 mp”


Art. II.
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III.
Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător   datele   din   evidența   cantitativ-valorică   și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare  a  anexei  nr.  1  la  Hotărârea  Guvernului nr. 1.705/2006  pentru  aprobarea  inventarului  centralizat  al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  1.020  și  1.020  bis  din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

București, 16 aprilie 2013.
Nr. 178.

DATELE DE IDENTIFICARE

ANEXĂ


ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Instituția Prefectului Județului Buzău pentru care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării, precum și datele de identificare

 

Nr. de inventar M.F.P. și codul de clasificare

 

Denumirea și adresa

 

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Valoarea de inventar actualizată

— lei —

Situația juridică

 

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

111440

8.29.13

Palat administrativ Județ: Buzău; MRJ Buzău; bd. Nicolae

Bălcescu nr. 48

Corp A: S+P+7 etaje,

sc = 368 mp, sd = 3166 mp; Corp    B:    S+P+3    etaje, sc = 386 mp, sd = 1881 mp; Corp    C:    S+P+2    etaje, sc = 2555 mp, sd = 4983 mp; Corp    D:    S+P+2    etaje, sc = 546 mp, sd = 1393 mp; CF: 57941

13.306.727,86

Proces-verbal nr.

17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4267095 — Instituția Prefectului Județului Buzău CUI: 4299437

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

111444

8.29.13

Garaje auto Județ: Buzău; MRJ Buzău; bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

Cod construcție C7, sc = sd = 369 mp CF: 57941

21.876,66

Proces-verbal nr.

17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4267095 — Instituția Prefectului Județului Buzău CUI: 4299437

Imobil

111445

8.29.13

Garaje auto Județ: Buzău; MRJ Buzău; bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

Cod construcție C8, sc = sd = 235 mp CF: 57941

59.768,61

Proces-verbal nr.

17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4267095 — Instituția Prefectului Județului Buzău CUI: 4299437

Imobil

111446

8.29.13

Anexe Județ: Buzău; MRJ Buzău; bd. Nicolae

Bălcescu nr. 48

Cod construcție C5 (cabină poartă), sc = sd = 36 mp; Cod construcție C6 (spațiu întreținere și spălătorie auto), sc = sd = 117 mp;

CF: 57941

177.527,59

Proces-verbal nr.

17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4267095 — Instituția Prefectului Județului Buzău CUI: 4299437

Imobil

111447

8.29.13

Teren Județ: Buzău; MRJ Buzău; bd. Nicolae

Bălcescu nr. 48

Suprafață: 8191 mp

CF: 57941

1.077.033,74

Proces-verbal nr.

17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4267095 — Instituția Prefectului Județului Buzău CUI: 4299437

Imobil