19 August, 2017

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României decretează:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

București, 18 aprilie 2013.
Nr. 401.