21 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial 229/2013 din 

  • Ordinul 505/2013, Ministerul Finantelor Publice

    pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013