19 August, 2017

Monitorul Oficial 228/2013 din 

 • Decizia 137/2013, Curtea Constitutionala a Romaniei

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia 143/2013, Curtea Constitutionala Romaniei

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, a prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, precum şi a dispoziţiilor anexei nr. 1 la acelaşi ordin

 • Hotararea 164/2013, Guvernul Romaniei

  privind modificarea anexei nr. I/9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.161/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Sălişte“, „Amenajare Judecătorie Vatra Dornei“, „Extindere sediu Tribunal Suceava“, „Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Tribunalul Vechi Baia Mare“, „Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Judecătoria Vişeu de Sus“, „Sediu Tribunal şi Judecătorie Tulcea“, „Sediu Judecătorie Orşova“, „Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Blaj“, „Extindere Tribunal Judeţean Dolj (Tribunal şi Curte de Apel Craiova)“

 • Hotararea 171/2013, Guvernul Romaniei

  privind aprobarea Programului de acţiuni pentru anul 2013 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Ordinul 681/2013, Ministerul Transporturilor

  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement