22 August, 2017

 

ORDIN

privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă”, din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, București

 

Având în vedere Referatul nr. 502/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului de declasare parțială, în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Imobilul „Casă”, din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, București, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19307, se declasează parțial.
(2) Se menține regimul de monument istoric pentru fațadele de nord, vest și sud.
Art. 2. —
Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcției pentru Cultură a Municipiului București pentru ducere la îndeplinire.
Art. 3. —
Direcția pentru Cultură a Municipiului București va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

 

București, 12 martie 2013.
Nr. 2.140.