19 August, 2017

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

ORDIN

privind abrogarea unor acte normative

 

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. I.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative:
a) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 218/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind reîncadrarea funcționarilor publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 4 iunie 2003;
b) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.520/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2004,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I, nr. 1.205 din 16 decembrie 2004;
c) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 206/2005 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor și a Criteriilor de evaluare a posturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 22 aprilie 2005;
d) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.012/2005 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 mai 2005;
e) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.094/2005 privind aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul
2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005;
f) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 968/2006 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 16 februarie 2006;
g) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7.100/2006 privind unele măsuri necesare organizării și  desfășurării  concursurilor  de  recrutare  pentru  ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006; h) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7.101/2006 privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006;
i) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 9.055/2006 pentru stabilirea modalității de acordare a calificativelor și aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006;
j) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 500/2007 privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 31 ianuarie 2007;
k) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 8.000/2007 pentru prelungirea termenului de aplicare a Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 500/2007 privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007;
l) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 13.012/2007 privind stabilirea modalității de acordare a calificativelor și aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 22 noiembrie 2007;
m) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 114/2008 privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008;
n) Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 8.720/2008 privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

Eugen Coifan

 

 

București, 11 aprilie 2013.
Nr. 1.306.