23 August, 2017

Monitorul Oficial 227/2013 din 

 • Decizia 85/2013, Curtea Constitutionala a Romaniei

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Ordonanta de urgenta 30/2013, Guvernul Romaniei

   pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

 • Hotararea 172/2013, Guvernul Romaniei

  privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică

 • Hotararea 182/2013, Guvernul Romaniei

  privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie şi mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Hotararea 183/2013, Guvernul Romaniei

  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordinul 2140/2013, Ministerul Culturii

  privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă“, din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, Bucureşti

 • Ordinul 269/2013, Banca Nationala a Romaniei

   privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ – S.A.