22 Septembrie, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale din data de 26 mai 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 125 alin. (1) și al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale din data de 26 mai 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

Președintele Autorității Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 170.

 

ANEXĂ


 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale din data de 26 mai 2013

 

 

Nr. crt.

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările

și completările ulterioare

(articolul)

 

 

 

Acțiunea

 

 

 

Cine realizează acțiunea

 

 

 

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puțin 35 de zile înaintea votării

19 aprilie 2013

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea și aducerea la cunoștința publică a datei desfășurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

20 aprilie 2013

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripției electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

27 aprilie 2013

Art. 24 alin. (5) și (7)

Întocmirea listelor cu magistrați și alți juriști care participă la tragerea la sorți pentru desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fața locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic și au cel

puțin studii medii

Președintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentanților partidelor politice

Prefectul la propunerea primarului

 

0

1

2

3

4

4.

Cu cel puțin 24 de ore înainte de data ședinței

27 aprilie 2013

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoștința publică a datei ședinței în care se va efectua tragerea la sorți a președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia

Președintele tribunalului

Anunț în presă și afișare la ușa instanței

5.

În termen de cel mult

10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

28 aprilie 2013

Art. 12 și 15

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare; aducerea la cunoștința publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare și a numerotării circumscripției electorale

Primarul

Prin dispoziție

Prin afișare

6.

În termen de cel mult

10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu

28 aprilie 2013

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia

Președintele tribunalului

Tragere la sorți

7.

În termen de 24 de ore de la solicitare, după

28 aprilie 2013

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice sau a alianțelor electorale, la solicitarea scrisă a acestora, a listei cuprinzând datele necesare ale președintelui biroului electoral de circumscripție și ale

locțiitorului acestuia pentru a fi contactați, precum și adresa și numărul de telefon al sediului biroului electoral de

circumscripție

Președintele tribunalului împreună cu prefectul

În scris

8.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 27

Aducerea la cunoștința publică a sediului biroului electoral de circumscripție și a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afișare și prin orice alt mijloc de publicitate

9.

În termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 34 alin. (2) și (4)

Completarea biroului electoral de circumscripție cu reprezentanții propuși de organizațiile județene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcția de primar

Președintele biroului electoral de circumscripție

În ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori și deputați ai fiecărui partid

10.

În termen de 24 de ore

de la constituirea biroului electoral de

circumscripție, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripție a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente și complementare

Primarul

În scris

11.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

12.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

30 aprilie 2013

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestațiilor privind completarea biroului electoral de circumscripție

Persoanele interesate

În scris

0

1

2

3

4

13.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

30 aprilie 2013

Art. 31 alin. (6)

Soluționarea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă

14.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

1 mai 2013

Art. 31 alin. (6)

Soluționarea contestațiilor privind completarea biroului electoral de circumscripție

Tribunalul

Hotărâre definitivă

15.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de

circumscripție, dar nu mai târziu de

2 mai 2013

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale, biroului electoral de circumscripție a semnelor electorale

Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale

În scris

16.

În următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

3 mai 2013

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoștința publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscripție

Prin afișare și prin orice alt mijloc de publicitate

17.

În termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu

la data de

6 mai 2013

Art. 16 alin. (1) și art. 221

Punerea la dispoziția primarului a listelor electorale permanente și a listelor electorale complementare

Direcția pentru

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Imigrări

Proces-verbal

18.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfășurării alegerilor,

dar nu mai târziu de

6 mai 2013

Art. 44 și 45

 

 

 

 

 

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, candidații independenți

În scris, în 4 exemplare

19.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

6 mai 2013

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune și televiziune publice și private, sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, candidați independenți și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale

În scris

20.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

7 mai 2013

Art. 50 alin. (3)

Afișarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscripție

Prin afișare la sediul biroului electoral de circumscripție

21.

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

7 mai 2013

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestații împotriva respingerii candidaturilor

Candidații, partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

0

1

2

3

4

22.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

8 mai 2013

Art. 52 alin. (5)

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

În termen de cel mult

24 de ore de la afișarea candidaturii, dar nu mai târziu de

8 mai 2013

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestații împotriva acceptării unor candidaturi

Cetățenii, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale

În scris

24.

În termen de 24 de ore de la pronunțare, dar nu mai târziu de

9 mai 2013

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunțate în cazul respingerii candidaturii

Candidații, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

25.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

9 mai 2013

Art. 52 alin. (5)

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva acceptării candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26.

În termen de 24 de ore de la pronunțare, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunțate în cazul acceptării candidaturii

Cetățenii, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale

În scris

27.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 52 alin. (6) și (7)

Soluționarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunțate în soluționarea contestației privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă

28.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscripție

În scris

29.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral

Primarul

Prin dispoziție

30.

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente și complementare, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale, la cererea și pe cheltuiala acestora, a fotocopiilor de pe listele electorale permanente, precum și de pe listele electorale suplimentare

Primarul

În scris

31.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

11 mai 2013

Art. 52 alin. (6) și (7)

Soluționarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunțate asupra contestației privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă

0

1

2

3

4

32.

Cu 15 zile înainte de data desfășurării alegerilor

11 mai 2013

Art. 61

 

 

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

33.

După expirarea

termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de

12 mai 2013

Art. 53

 

 

 

 

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripție

Proces-verbal

34.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

13 mai 2013

Art. 55 alin. (8) și (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de vot, în prezența reprezentanților partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale care depun candidaturi

Președintele biroului electoral de circumscripție

Prin tragere la sorți

35.

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

13 mai 2013

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și comunicarea situației centralizate către Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscripție

În scris

36.

Cel mai târziu până la

13 mai 2013

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianțele acestora și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune

În funcție de ponderea deținută în Parlament

37.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorți, dar nu mai târziu de

14 mai 2013

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a candidaților la funcția de primar, precum și a ordinii pentru candidații independenți

Președintele biroului electoral de circumscripție

În scris

38.

În termen de 24 de ore

de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

14 mai 2013

Art. 65 alin. (1) și (2)

Calcularea timpilor de antenă acordați partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți, la serviciile de radiodifuziune și de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune

 

39.

Cel mai târziu în data de

20 mai 2013

Art. 28 alin. (2) și (4)

Întocmirea listei cu juriști și alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puțin studii medii și nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnați președintele biroului electoral al secției

de votare și locțiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 

40.

După tipărirea primului tiraj al buletinului de vot, dar nu mai târziu de

20 mai 2013

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot membrilor biroului electoral de circumscripție

Prefectul

 

0

1

2

3

4

41.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

21 mai 2013

Art. 57 alin. (1) și (4)

 

 

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscripție, prin grija prefectului

 

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de

21 mai 2013

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

Președintele tribunalului

Prin tragere la sorți

43.

În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către președintele biroului electoral de circumscripție a reprezentanților partidelor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare

Organizațiile județene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcția de primar

În scris

44.

De îndată ce primește comunicarea reprezentanților partidelor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către președintele biroului electoral al secției de votare a reprezentanților partidelor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare

Președintele biroului electoral de circumscripție

În scris

45.

În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al secției de votare cu reprezentanți propuși de organizațiile județene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcția de primar

Președintele biroului electoral al secției de votare

Proces-verbal În ordine descrescătoare a numărului cumulat de senatori și deputați ai fiecărui partid

46.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare, respectiv a locțiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu președintele biroului electoral de circumscripție

Prefectul, primarul, președintele biroului electoral de circumscripție

Proces-verbal

48.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

23 mai 2013

Art. 39 alin. (1) și art. 34 alin. (4)

Formularea contestațiilor privind completarea biroului electoral al secției de votare cu reprezentanți propuși de organizațiile județene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcția de primar

Persoanele interesate

În scris

49.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

23 mai 2013

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripție a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare și în lista suplimentară

Primarul

În scris

0

1

2

3

4

50.

În termen de două zile de la expirarea termenului

de imprimare, dar nu mai târziu de

23 mai 2013

Art. 59

Afișarea unui buletin de vot, vizat și anulat de președintele biroului electoral de circumscripție, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripție și al biroului electoral al secției de votare

Primarul, președintele biroului electoral de circumscripție

 

51.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

23 mai 2013

Art. 39 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare, respectiv a locțiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripție

Hotărâre definitivă

52.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

24 mai 2013

Art. 39 alin. (2) și art. 34 alin. (4)

Soluționarea contestațiilor privind completarea biroului electoral al secției de votare cu reprezentanți propuși de organizațiile județene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcția de primar

Biroul electoral de circumscripție

Hotărâre definitivă

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

24 mai 2013

Art. 16 alin. (6) și art. 222

alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente și complementare, în două exemplare, precum și a listelor electorale suplimentare, birourilor electorale ale secțiilor de votare

Primarul

 

54.

În termen de cel mult

24 de ore de la efectuarea modificărilor Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al secției de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă, după predarea către acesta a copiei de pe lista electorală permanentă

Primarul

În scris

55.

În termen de 24 de ore de la pronunțare, dar nu mai târziu de

24 mai 2013

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către președintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestația privind desemnarea președintelui biroului electoral al secției

de votare, respectiv a locțiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripție

Președintele tribunalului va face o nouă desemnare

56.

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

25 mai 2013 — ora 7,00

Art. 61

 

 

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

57.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

25 mai 2013

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

Primarul, împreună cu președintele biroului electoral de circumscripție

Proces-verbal

58.

În ajunul zilei alegerilor

25 mai 2013 — ora 18,00

Art. 78 alin. (3) și (4)

Prezentarea președintelui și a membrilor biroului electoral al secției de votare la sediul acesteia și luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare și a pazei în jurul localului de vot

Președintele și membrii biroului electoral al secției de votare

 

59.

În ziua alegerilor

26 mai 2013 — ora 6,00

Art. 79 alin. (1) și (2)

Verificarea de către președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, a existenței materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale

suplimentare, ștampile, tușiere etc.), sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare și aplicarea ștampilei de control a secției de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Președintele și membrii biroului electoral al secției de votare

 

0

1

2

3

4

60.

În data de

26 mai 2013 — ora 7,00

Art. 81

 

 

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

61.

În data de

26 mai 2013 — ora 21,00

Art. 81

 

 

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

62.

După încheierea votării

26 mai 2013 — ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale și întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Președintele biroului electoral al secției de votare, membri ai biroului

 

63.

În termen de 24 de ore de la închiderea votării: cel mai târziu în

27 mai 2013 — ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau candidații independenți

Cerere motivată, însoțită de dovezile pe care se întemeiază

64.

În termen de două zile de la înregistrarea

sesizărilor și contestațiilor

Art. 31 alin. (4)

Soluționarea cererilor pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă

65.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării

27 mai 2013 — ora 21,00

Art. 92 alin. (1) și (2)

Predarea de către președintele biroului electoral al secției de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscripție

Președintele biroului electoral al secției de votare, împreună cu cel puțin 2 membri ai biroului electoral al secției de votare,

stabiliți prin tragere la sorți

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

66.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale secțiilor de votare

28 mai 2013 — ora 21,00

Art. 94 alin. (1) și art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor și atribuirea mandatelor

Înaintarea dosarului privind alegerea primarului la judecătorie

Biroul electoral de circumscripție

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

67.

Începând cu

27 mai 2013 — ora 21,00,

respectiv

28 mai 2013 — ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoștința publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscripție

Prin orice mijloc de publicitate

 

NOTĂ:

Dacă este cazul organizării turului al II-lea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc la data de 2 iunie 2013.