19 August, 2017

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se stabilește ziua de duminică, 26 mai 2013, ca dată pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primarul comunei Pojejena, județul Caraș-Severin, și primarul comunei Densuș, județul Hunedoara.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

Președintele Autorității Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 169.