20 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa,

precum și instruirea personalului aferent, din județele Bacău, Botoșani și Iași, și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
(1) Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, din județele Bacău, Botoșani și Iași, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1—2/5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. —
Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1 se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului  Europei,  acordat  potrivit  Hotărârii  Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

 

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 163.

ANEXA Nr. 1


 

LISTA

obiectivelor de investiții finanțate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local

de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, din județele Bacău, Botoșani și Iași

 

1. Construire centru de zi pentru copii școlari, în satul Sohodor, comuna Horgești, județul Bacău
2. Centru de zi pentru copii — comuna Traian, satul Traian, județul Bacău
3. Centru de zi pentru copii în satul Dumbrăvița, comuna Ibănești, județul Botoșani
4. Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc „Sfântul Ștefan” — comuna Mogoșești, satul Mogoșești, județul Iași
5. Centru de zi pentru copii — comuna Țigănași, satul Țigănași, județul Iași

ANEXA Nr. 2/1

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Construire centru de zi pentru copii școlari, în satul Sohodor, comuna Horgești, județul Bacău”, din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare

de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Consiliul Local Horgești, județul Bacău

Beneficiar: comuna Horgești, județul Bacău

Amplasament: județul Bacău, comuna Horgești, satul Sohodor

Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                    mii lei                                                                                                                                                475*) (în prețuri la data de 12 martie 2012; 1 euro = 4,3558 lei)

din care: C+M                                                                                                                           mii lei                 344

Eșalonarea investiției:


Anul I                                                                                                            INV

C+M Anul II  INV C+M


mii lei

mii lei mii lei mii lei


400

300

75

44


Capacități:

— Suprafață totală construită                                                                                                       mp                148,91

— Suprafața totală desfășurată                                                                                                    mp                148,91

Durata de realizare a investiției:                                                                                                    luni                    14

Factori de risc

Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie

2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

 

ANEXA Nr. 2/2

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Centru de zi pentru copii — comuna Traian, satul Traian, județul Bacău”, din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire

a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Consiliul Local Traian, județul Bacău

Beneficiar: comuna Traian, județul Bacău

Amplasament: județul Bacău, comuna Traian, satul Traian

Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)

mii lei

468*)

(în prețuri la data de 15 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3322 lei)

 

 

din care: C+M

mii lei

370

Capacități:

 

 

— Suprafață totală construită

mp

165,30

— Suprafața totală desfășurată

mp

165,30

Durata de realizare a investiției:

luni

4


Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/3

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Centru de zi pentru copii în satul Dumbrăvița, comuna Ibănești, județul Botoșani”, din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire

a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent

Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Consiliul Local Ibănești, județul Botoșani

Beneficiar: comuna Ibănești, județul Botoșani

Amplasament: județul Botoșani, comuna Ibănești, satul Dumbrăvița

Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)

 

 

mii lei

 

 

472*)

(în prețuri la data de 9 ianuarie 2012; 1 euro = 4,353 lei)

din care: C+M

 

mii lei

 

335

Capacități:

— Suprafață totală construită

 

mp

 

146,60

— Suprafața totală desfășurată

mp

146,60

Durata de realizare a investiției:

luni

10

Factori de risc

 

 

Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

 

ANEXA Nr. 2/4

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc «Sfântul Ștefan» — comuna Mogoșești, satul Mogoșești, județul Iași”, din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare

de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Consiliul Local Mogoșești, județul Iași

Beneficiar: comuna Mogoșești, județul Iași

Amplasament: județul Iași, comuna Mogoșești, satul Mogoșești

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)

(în prețuri la data de 27 iulie 2012; 1 euro = 4,6118 lei)

din care: C+M

mii lei mii lei

427*)

 

334

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Capacități:

 

— Suprafață construită

mp

146,6

— Suprafața desfășurată

mp

146,6

Durata de realizare a investiției:

luni

10

 

Factori de risc

Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 2/5

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Centru de zi pentru copii — comuna Țigănași, satul Țigănași, județul Iași”, din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire

a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Consiliul Local Țigănași, județul Iași

Beneficiar: comuna Țigănași, județul Iași

Amplasament: județul Iași, comuna Țigănași, satul Țigănași

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                    mii lei                                                                                                                                                379*) (în prețuri la data de 20 februarie 2012; 1 euro = 4,3535 lei)

din care: C+M                                                                                                                           mii lei                 224

Eșalonarea investiției:


Anul I                                                                                                            INV

C+M Anul II  INV C+M


mii lei mii lei mii lei mii lei


300

200

79

24


Capacități:

— Suprafață totală etaj                                                                                                                mp                 299,5

— Suprafața utilă etaj                                                                                                                  mp                 221,4

Durata de realizare a investiției:                                                                                                    luni                    15

 

Factori de risc

Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.