22 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiții prioritare destinate reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectării torentelor din zonele forestiere, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
(1) Se aprobă lista cuprinzând 12 obiective de investiții prioritare destinate reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectării torentelor din zonele forestiere, prevăzută în anexa nr. I.
(2) Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici ai obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1), cuprinși în anexele nr. II/1—II/12.
Art. 2. —
Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1 se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. —
Anexele nr. I și nr. II/1—II/12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. —
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozițiile 7, 8 și 9 de la județul Bacău, poziția 1 de la județul Buzău, poziția 3 de la județul Hunedoara, pozițiile 5 și 8 de la județul Suceava, pozițiile 1 și 2 de la județul Prahova, și pozițiile 1, 6 și 7 de la județul Vrancea din anexa nr. 1, precum și anexele nr. 2/22, nr. 2/23, 2/24, 2/32, 2/66, 2/88, 2/89, 2/97, 

2/100, 2/106, 2/111 și nr. 2/112 privind Caracteristicile principale și  indicatorii  tehnico-economici  ai  obiectivelor  de  investiții 

„Reabilitare drum forestier Dofteana Axial”, „Reabilitare drum forestier Sărărie Axial”, „Reabilitare drum forestier Ciunget”, 

„Reabilitare drum auto forestier Siriu Axial”, „Reabilitare drum forestier Sibișel”, „Reabilitare drum forestier Belia Gurguiata”, 

„Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea”, „Reabilitare drum forestier Valea Rea”, „Reabilitare drum forestier Săritoarea”, „Drum auto forestier Transformare CFF Roșoșa”, 

„Corectarea torenților din bazinul hidrografic Brodina etapa a III-a” și  „Reabilitare  drum  forestier  calamitat  Milcovel”  la Hotărârea Guvernului nr. 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în „Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torențiale și reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 3 iulie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 161.

 

ANEXA Nr. I

 

LISTA

cuprinzând 12 obiective de investiții prioritare destinate reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectării torentelor din zonele forestiere

 

1.

Reabilitare drum forestier Dofteana Axial, județul Bacău

2.

Reabilitare drum forestier Sărărie Axial, județul Bacău

3.

Reabilitare drum forestier Ciunget, județul Bacău

4.

Reabilitare drum auto forestier Siriu Axial, județul Buzău

5.

Reabilitare drum forestier Sibișel, județul Hunedoara

6.

Reabilitare drum forestier Belia Gurguiata, județul Prahova

7.

Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea, județul Prahova

8.

Reabilitare drum forestier Valea Rea, județul Vrancea

9.

Reabilitare drum forestier Săritoarea, județul Vrancea

10.

Drum auto forestier Transformare CFF Roșoșa, județul Suceava

11.

Corectarea torenților din bazinul hidrografic Brodina etapa a III-a, județul Suceava

12.

Reabilitare drum forestier calamitat Milcovel, județul Vrancea

 

ANEXA Nr. II/1

 

INDICA T ORII   TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum forestier Dofteana Axial, județul Bacău”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Bacău

Amplasament: Ocolul Silvic Târgu Ocna, comuna Dofteana, județul Bacău

Indicatorii tehnico-economici:

 

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                mii lei                                                                                                                                                1.642*) (în prețuri valabile la 31 ianuarie 2007; 1 euro = 3,4084 lei),

din care:

construcții-montaj                                                                                                                      mii lei                1.460

— Capacități:

— lungime drum                                                                                                                     km                                                                                                                                              9

— Durata de realizare                                                                                                                  luni                     6

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. II/2

 

INDICAT ORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum forestier Sărărie Axial, județul Bacău”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Bacău

Amplasament: Ocolul Silvic Târgu Ocna, comuna Dofteana, județul Bacău

 

Indicatorii tehnico-economici:

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                mii lei                                                                                                                                                4.806*) (în prețuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),

din care:

construcții-montaj,                                                                                                                     mii lei                                                                                                                                  4.418 din care:

Valoarea investiției rest de executat                                                                                            mii lei                                                                                                                                                3.122*)

din aceasta:

construcții-montaj

mii lei

2.846

— Capacități:

 

 

— lungime drum

km

9,80

— Durata de realizare rest de executat

luni

12

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

 

ANEXA Nr. II/3

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum forestier Ciunget, județul Bacău”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Bacău

Amplasament: Ocolul Silvic Târgu Ocna, comuna Dofteana, județul Bacău

 

Indicatorii tehnico-economici:

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                mii lei                                                                                                                                                3.082*) (în prețuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),

din care:

construcții-montaj,                                                                                                                     mii lei                                                                                                                                  2.652 din care:

Valoarea investiției rest de executat                                                                                            mii lei                                                                                                                                                3.006*)

din aceasta:

construcții-montaj

mii lei

2.621

— Capacități:

 

 

— lungime drum

km

10,2

— Durata de realizare rest de executat

luni

12

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.


 

ANEXA Nr. II/4

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum auto forestier Siriu Axial, județul Buzău”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar:  Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Buzău

Amplasament: localitatea Siriu, județul Buzău

 

Indicatorii tehnico-economici:

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                mii lei                                                                                                                                                3.887*) (în prețuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),

din care:

construcții-montaj,                                                                                                                     mii lei                                                                                                                                  3.477 din care:

Valoarea investiției rest de executat                                                                                            mii lei               2.706*)

din aceasta:

construcții-montaj                                                                                                                      mii lei                2.397

Eșalonarea investiției rest de executat


Anul I                                                                                              INV C+M

Anul II                                                                                              INV

C+M


mii lei mii lei mii lei mii lei


1.500

1.240

1.206

1.157


— Capacități:

— lungime drum                                                                                                            km                   17,4

— Durata de realizare rest de executat                                                                                         luni                    16

 

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

 

ANEXA Nr. II/5

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum forestier Sibișel, județul Hunedoara”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Hunedoara

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)

 

 

mii lei

 

 

13.713*)

din care:

construcții-montaj,

 

 

mii lei

 

 

12.493

din care:

Valoarea investiției rest de executat

 

mii lei

 

6.344*)

construcții-montaj

mii lei

5.631

 

 
Amplasament: Ocolul Silvic Geoagiu (fost O.S. Geoagiu), comuna Beriu, județul Hunedoara (în prețuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei), din aceasta:

 


Eșalonarea investiției rest de executat

Anul I                                                                                              INV C+M

Anul II                                                                                              INV

C+M


 

mii lei mii lei mii lei mii lei


 

4.000

3.600

2.344

2.031


— Capacități:

— lungime drum                                                                                                            km                   40,5

— Durata de realizare rest de executat                                                                                         luni                    20

 

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. II/6

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum forestier Belia Gurguiata, județul Prahova”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Prahova

Amplasament: Ocolul Silvic Sinaia, U.P.I. Sinaia, localitatea Comarnic, județul Prahova

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                mii lei                                                                                                                                                3.833*) (în prețuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),

din care:

construcții-montaj,                                                                                                                     mii lei                                                                                                                                  3.547 din care:

Valoarea investiției rest de executat                                                                                            mii lei                967*)

din aceasta:

 

construcții-montaj

mii lei

837

— Capacități:

 

 

— lungime drum

km

15,38

— Durata de realizare rest de executat

luni

8

 

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. II/7

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea, județul Prahova”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Prahova

Amplasament: Ocolul silvic Sinaia, U.P.X Valea Rea, localitatea Sinaia, județul Prahova

 

Indicatorii tehnico-economici:

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                mii lei                                                                                                                                                2.465*) (în prețuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro =4 ,3433 lei),

din care:

construcții-montaj,                                                                                                                     mii lei                                                                                                                                  2.181 din care:

Valoarea investiției rest de executat                                                                                            mii lei                789*)

din aceasta:

construcții-montaj

mii lei

601

— Capacități:

 

 

— lungime drum

km

5,39

— Durata de realizare rest de executat

luni

8

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

 

ANEXA Nr. II/8

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum forestier Valea Rea, județul Vrancea”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Vrancea

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)

 

 

mii lei

 

 

1.701*)

din care:

construcții-montaj

 

 

mii lei

 

 

1.446

— lungime drum

km

7,04

— Durata de realizare

luni

4

 

 
Amplasament: Ocolul Silvic Dumitrești, U.P.I. Jitia, comuna Jitia, satul Jitia de Jos, județul Vrancea

 

 

(în prețuri valabile la 31 ianuarie 2007; 1 euro = 3,4084 lei),

 

 

— Capacități:

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. II/9

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum forestier Săritoarea, județul Vrancea”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Vrancea

Amplasament: Ocolul Silvic Dumitrești, U.P.I. Jitia, comuna Chiojdeni, satul Luncile, județul Vrancea

 

Indicatorii tehnico-economici:

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                mii lei                                                                                                                                                1.915*) (în prețuri valabile la 31 ianuarie 2007; 1 euro = 3,4084 lei),

din care:

construcții-montaj                                                                                                                      mii lei                1.652

— Capacități:

— lungime drum                                                                                                            km                   6,27

— Durata de realizare                                                                                                                  luni                    12

 

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

 

ANEXA Nr. II/10

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Drum auto forestier transformare CFF Roșoșa, județul Suceava”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Suceava

Amplasament: Ocolul Silvic Moldovița, Unitatea de Producție II Arghel, localitatea Moldovița, județul Suceava

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                mii lei                                                                                                                                                 2.614*) (în prețuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),

din care:

construcții-montaj,                                                                                                                     mii lei                                                                                                                                  2.308 din care:

Valoarea investiției rest de executat                                                                                            mii lei                                                                                                                                                1.075*)

din aceasta:

construcții-montaj                                                                                                                      mii lei                 834

Eșalonarea investiției rest de executat

Anul I                                                                                              INV                       mii lei                 900

C+M                      mii lei                 750

Anul II                                                                                              INV                       mii lei                 175

C+M                      mii lei                  84

— Capacități:

— lungime drum                                                                                                            km                   7,93

— Durata de realizare rest de executat                                                                                         luni                    16

 

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.


 

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. II/11

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Corectarea torenților din bazinul hidrografic Brodina etapa a III-a, județul Suceava”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Suceava

Amplasament: Ocolul Silvic Brodina, U.P. III Brodina de Sus, localitatea Brodina, județul Suceava

 

Indicatorii tehnico-economici:

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                mii lei                                                                                                                                                6.243*) (în prețuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),

din care:

construcții-montaj,                                                                                                                     mii lei                                                                                                                                  5.441 din care:

Valoarea investiției rest de executat                                                                                            mii lei                                                                                                                                                3.016*)

din aceasta:

construcții-montaj

mii lei

2.356

— Capacități:

 

 

— lungime albie consolidată

km

6,5

— Durata de realizare rest de executat

luni

8

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

 

ANEXA Nr. II/12

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum forestier calamitat Milcovel, județul Vrancea”

 

Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Beneficiar: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică Suceava

Amplasament: Ocolul Silvic Focșani, U.P. VI Milcovelu, comuna Mera, județul Vrancea

 

Indicatorii tehnico-economici:

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                                                                                mii lei                                                                                                                                                5.085*) (în prețuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),

din care:

construcții-montaj,                                                                                                                     mii lei                                                                                                                                  4.551 din care:

Valoarea investiției rest de executat                                                                                            mii lei                                                                                                                                                1.514*)

din aceasta:

construcții-montaj

mii lei

1.188

— Capacități:

 

 

— lungime drum

km

13,10

— Durata de realizare rest de executat

luni

8


Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și

completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.