22 August, 2017

Monitorul Oficial 225/2013 din 

 • Decizia 130/2013, Curtea Constitutionala a Romaniei

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 408^2 din Codul de procedură penală

 • Hotararea 161/2013, Guvernul Romaniei

   privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotararea 163/2013, Guvernul Romaniei

  pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, din judeţele Bacău, Botoşani şi Iaşi, şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Ordinul 169/2013, Guvernul Romania

  privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale