22 Septembrie, 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUT AȚILOR

DECIZIE

privind delegarea atribuțiilor președintelui

Camerei Deputaților

 

În temeiul art. 33 și 34 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat,

președintele Camerei Deputaților emite prezenta decizie.

Articol unic. — În perioada 21—23 aprilie 2013, atribuțiile președintelui Camerei Deputaților vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

 

 

 

București, 17 aprilie 2013.
Nr. 15.