20 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov,

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Articol unic. — La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Brașov” la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 și 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică și se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozițiile nr. 1—5;

b) se modifică următoarele poziții:

— la poziția nr. 183, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Piața Unirii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1707801,59”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 184, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Harghita”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „95184,99”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 185, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Pietrosu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1924”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „176616,40”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 186, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Meseriașilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1924”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „340792,30”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 187, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Torsului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1952”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1257448,90”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 188, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Timiș Triaj”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1944”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6778158,67”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 189, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Pe Tocile”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1842”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2698225,76”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 190, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Capra Neagră”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1958”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „243997,59”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 191, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Brândușelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7485372,63”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 192, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Fundăturii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1959”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1667191,96”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 193, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. George Coșbuc”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1860”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „793736,51”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 194, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Miron Costin”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „396111,21”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 195, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Dimitrie Cantemir”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1907”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „440409,32”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 196, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Arțarului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „243142,38”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 197, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Alunului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5438000,73”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 198, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Pavilioanele CFR”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1951”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3116563,39”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 199, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Bd. Alexandru Vlahuță”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1961”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24759918,92”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 200, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Iezer”, coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1936”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „508804,26”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 201, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ghiocelului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1952”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „250125,26”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 202, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dorului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „277583,95”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 203, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Lacurilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „6409857,08”,  iar 

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 204, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Iulius Römer”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1994”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „77069,36”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 205, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Napoca”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1902”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „464877,57”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 206, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str.  Serii”,  coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1966”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „430745,32”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 207, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Pieții”,  coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1907”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1718309,51”,  iar 

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 208, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Suceava”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1928”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „391409,90”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 209, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Bd.  Gării”,  coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1967”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „34710218,19”,  iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 210, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Nicolae Filimon”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1930”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „107837,87”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 211, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Diaconu Coresi”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1836”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „801288,35”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 212, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dealul Melcilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1951”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „356761,20”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

 

— la poziția nr. 213, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:  „1971”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins: 
„2183881,46”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:
„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 214, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Diana”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „341716,94”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 215, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Octavian Goga”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6033553,11”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 216, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Dr. Vasile Saftu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1840”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2934819,97”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 217, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Cicoarei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „377853,92”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 218, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Codrul Cosminului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: 
„1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10940208,35”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 219, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Salviei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1976”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „831743,39”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 220, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Mircești”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „190631,06”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 221, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Independenței”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1936”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9048611,88”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 222, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Matei Basarab”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1930”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2964836,90”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 223, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Gorunului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „182682,35”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 224, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Pinului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „204516,19”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 225, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Traian”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1927”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „5573666,92”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 226, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Latină”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1901”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „200116,44”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 227, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Fontei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „614810,16”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 228, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Bd. Valea Cetății”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1982”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „22785308,98”,  iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 229, coloana 2 va avea următorul cuprins: 

„Str. Fragilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1981”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „714137,06”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 230, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mestecăniș”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „439686,46”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 231, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ana Ipătescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1904”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „407844,09”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 232, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Constantin  Dobrogeanu  Gherea”,  coloana  4  va  avea 

următorul cuprins: „1902”, coloana 5 va avea următorul cuprins:

„5378857,71”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii 

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 233, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Iuliu Maniu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1910”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „13174742,02”,  iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 234, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Teiuș”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1983”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „650309,15”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 235, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Mușețelului”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1981”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „549828,14”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 236, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ion Păun Pincio”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1910”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „442449,97”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 237, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Română”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „559541,37”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 238, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Pandurilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „453435,02”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 239, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Tineretului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „702921,14”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 240, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Poiana Soarelui (fostă sfârșit drum Poiana Brașov — vechiul  telescaun)”,  coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:
„2000”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14320909,41”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 241, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Ederei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „302618,41”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 242, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Iederei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „302618,41”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 243, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Aleea Lupeni”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1942”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „329163,39”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 244, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Petre Ispirescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1926”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „74934,06”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 245, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Bihorului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „504022,62”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 246, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Bisericii Sf. Nicolae”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1820”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „791039,29”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 247, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Ștefan cel Mare”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1959”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4801200,33”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 248, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Cameliei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1982”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „272642,21”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 249, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Lămâiței”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5214517,52”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 250, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Ferigii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1959”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „336720,66”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 251, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Apulum”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1919”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „620495,80”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 252, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Aninoasa”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „400848,55”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 253, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Iasomiei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1008606,55”,  iar 

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 254, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Grigoraș Dinicu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1876”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1159171,48”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 255, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Trandafirului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1942”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „495523,06”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 256, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Paul Richter”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1830”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „813940,90”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 257, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Alecu Russo”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1840”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „199968,47”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 258, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Progresului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1937”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „276386,71”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 259, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Tractoarelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1961”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „284910,24”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 260, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Tâmpei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1946”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „7411145,89”,  iar 

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 261, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Avram Iancu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „20898095,91”,  iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 262, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Aluniș”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „455437,65”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 263, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Colinei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1938”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „231198,94”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 264, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Hans Eder”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1994”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „228476,80”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 265, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Crizantemelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1960”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „255140,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 266, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Fochiștilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „346742,01”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 267, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Șirul Gheorghe Dima”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1830”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „854972,07”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 268, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Bâlea”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „126303,10”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 269, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Zlatna”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1913”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „411559,87”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 270, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Mesteacănului”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „193595,19”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 271, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Crinului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1952”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14245514,69”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 272, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Șirul Ludwig van Beethoven”, coloana 4 va avea următorul cuprins:  „1826”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:
„1564974,99”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:
„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 273, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Gladiolelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1957”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „170320,95”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 274, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Neptun”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5715134,60”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 275, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Eftimie Murgu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1904”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „555508,31”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 276, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Salcâmului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1942”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „269591,07”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 277, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Neajlov”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „142629,29”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 278, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Măcin”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1936”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „232668,73”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 279, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Izvorului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1949”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1156857,56”,  iar 

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 280, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cotun”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „226796,58”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 281, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Democrației”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1901”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „224398,40”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 282, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Amurgului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „476465,26”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 283, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Izvorul Rece”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „642416,85”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 284, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Lotrului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „469460,92”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;


 

— la poziția nr. 285, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Argintului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1976”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „5123575,46”,  iar 

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;


 

— la poziția nr. 286, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ungheni”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1983”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „953428,65”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 287, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Bd. 15 Noiembrie”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1859”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „27927141,06”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 288, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Fabricii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1941”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „359904,33”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 289, coloana 2 va avea următorul cuprins:

Str. Dr. Gheorghe Marinescu”, coloana 4 va avea următorul 

cuprins:  „1924”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„730586,12”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Domeniul 

public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 290, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Gării Dârste”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1936”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „314085,02”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins:
„Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

„Str. Doinei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1951”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „485169,54”, iar coloana 6
va avea următorul cuprins:
„Domeniul public al municipiuluiBrașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 292, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Jepilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1981”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „8181722,41”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 293, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Zambilelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1961”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „511011,52”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 294, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Dr. Alexandru Davilla”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1960”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „540116,72”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 295, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Zarand”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „124615,22”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 296, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Mattis Teutsch”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1910”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „642869,45”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 297, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Valea Albă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1936”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „537178,49”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 298, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Traian Vuia”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „491954,62”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 299, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Strunga Mieilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1942”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „589175,54”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 300, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Busuiocului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „670407,57”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 301, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Fundătura Carierei”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1959”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „467504,55”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 302, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Dimineții”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „767850,03”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 303, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. De Mijloc”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „11778716,58”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
„Str. Molidului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1981”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3934097,06”,  iar 

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 305, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Grâului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „680719,03”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 306, coloana 2 va avea următorul cuprins:

 

„Str. Politehnicii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1869”, 

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1033864,05”,  iar 

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 307, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Clăbucet”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „333177,70”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 308, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Gheorghe Șincai”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1941”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „277195,31”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 309, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Turnătoriei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1956”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „403365,43”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 310, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mihail Sadoveanu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1860”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „923364,27”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 311, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Nicolae Titulescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1860”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8256784,00”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 312, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Astra”, coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1920”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „374362,35”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 313, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Emil Gârleanu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1947”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „113434,07”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 314, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Drezinei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „934429,73”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 315, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ciocanului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1963”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „651856,60”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 316, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Forjei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1936”, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „333258,92”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului 

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 317, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Strungului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „331321,02”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 318, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Padina”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1985”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „613705,93”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 319, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Zmeurei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1976”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1307435,54”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 320, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Luceafărului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1930”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „315602,07”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 321, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Aluminiului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2379520,31”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 322, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Rovine”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1918”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „568918,53”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 323, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Vrancei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „301531,96”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 324, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Alexandru Papiu Ilarian”, coloana 4 va avea următorul

cuprins:  „1936”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„735889,26”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul

public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 325, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Privighetorii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1171206,79”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 326, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Oituz”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „591878,75”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 327, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Micșunelelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „642192,87”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 328, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Nicolae Teclu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „938459,92”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 329, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Calea Feldioarei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „22199479,79”,  iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;


— la poziția nr. 330, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Colțul Putinarilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1959”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4585871,90”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 331, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Freziei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „498425,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 332, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Furnalelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1942”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „255850,85”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 333, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Pictor Valeriu Maximilian”, coloana 4 va avea următorul cuprins:  „1921”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„313290,07”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 334, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mierlei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3222311,38”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 335, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Trifoiului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „930454,11”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 336, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Podragu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1910”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „229021,48”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 337, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Pictor Pop”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1910”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1347407,06”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 338, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Șirul Plăieșilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „774659,53”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 339, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Inului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1917”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „869657,14”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 340, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Gospodarilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1964”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „452881,73”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 341, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cânepii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „576113,02”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 342, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Apollonia Hirscher”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1820”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1724677,97”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;


„Str. Plevnei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1924”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1226821,20”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 344, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Variște”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1901”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „800548,52”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 345, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Șos. Cristianului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1918”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „20187534,15”,  iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 346, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Bd. Griviței”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „40848935,19”,  iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 347, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea După Iniște”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1923”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „356830,82”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 348, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Coastei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1904”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1186384,70”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 349, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ciocârliei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1941”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „303133,76”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 350, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dornei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „434096,78”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 351, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Arinului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „754085,83”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 352, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Bogdan Alexandru”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „496994,79”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 353, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Lucernei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1981”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „835392,96”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 354, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Teilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1946”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „331461,27”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 355, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Morarului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1958”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „322398,69”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;


„Bd. Saturn”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „34601938,40”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 357, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Alexandru Sahia”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1967”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1175808,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 358, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Valea Tei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „639865,31”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 359, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Aurel Ciortea”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „288823,12”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 360, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Andrei Bârseanu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1910”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „395711,42”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 361, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Maramureș”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1923”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „606000,61”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 362, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Lalelelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „958050,38”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 363, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Semaforului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „416095,04”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 364, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Câmpului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1947”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „824714,55”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 365, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Carpaților”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1963”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „26906674,92”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 366, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Spătarul Luca Arbore”, coloana 4 va avea următorul cuprins:  „1919”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„393181,79”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 367, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Banatului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1936”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „786557,73”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 368, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Locomotivei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „457231,14”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 369, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Warthe”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „174933,88”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 370, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Ioan Slavici”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1976”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1291599,57”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 371, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Dr. Gheorghe Baiulescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:  „1910”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:
„1050397,21”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:
„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 372, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Țebea”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1924”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1033660,27”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 373, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Muncitorilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1388822,95”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 374, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Szemler Ferencz”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1923”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1004177,13”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 375, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Liliacului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1043438,67”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 376, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Dealul Morii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „669507,27”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 377, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Petru Maior”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1924”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1062693,74”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 378, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str.  Barbu  Ștefănescu  Delavrancea”,  coloana  4  va  avea următorul cuprins: „1942”, coloana 5 va avea următorul cuprins:
832802,17”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 379, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Păcii”,  coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1942”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „469312,49”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 380, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Vlad Țepeș”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1902”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „948175,49”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 381, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Telegrafului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1948”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1331889,10”,  iar


coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr.

129/2013”;

— la poziția nr. 382, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Bârsa Repede”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1954”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „949718,25”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 383, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Bârsei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1954”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3949648,06”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 384, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Lungă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39325372,05”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 385, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Bogdan Vodă”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1952”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „928731,61”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 386, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ioan Huniade”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1946”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „896266,20”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 387, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Abatorului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „710800,93”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 388, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mihai Viteazul”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1952”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17738592,53”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 389, coloana 2 va avea următorul cuprins:„Str. Carierei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10135960,77”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;— la poziția nr. 390, coloana 2 va avea următorul cuprins:„Str. Viorelelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1946”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „616633,38”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;— la poziția nr. 391, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cosmești”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1952”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „753670,87”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 392, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Matei Corvin”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1954”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „922945,56”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 393, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Cezar Boliac”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1901”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „832728,15”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 394, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Dragoș Vodă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „874923,39”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;— la poziția nr. 395, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Săcelelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1941”, 
coloana 5 va avea următorul cuprins: „942909,45”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 396, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. G-ral Eremia Grigorescu”, coloana 4 va avea următorul

cuprins:  „1920”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„1023361,82”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 397, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Sfinții Arhangheli”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1930”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1084864,96”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr.

129/2013”;

— la poziția nr. 398, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str.  Lunii”,  coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1968”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1092099,57”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 399, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str.  Cronicar  Ion  Neculce”,  coloana  4  va  avea  următorul

cuprins:  „1966”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„578860,25”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul

public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 400, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Junilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1860”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „170582,24”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 401, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ovidiu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1143008,01”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 402, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mălăiești”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1211767,17”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 403, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Păltiniș”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1024394,31”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 404, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Fundătura Hărmanului”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1906”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8660287,51”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 405, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Tablei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „596656,92”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 406, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Romaniței”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1941”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „407969,26”, iar coloana 6


va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 407, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Someșului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1985”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1947850,04”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 408, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dr. Ion Rațiu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1918”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „595602,76”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 409, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Valea Rece”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1923”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „459083,77”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 410, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Albinelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1954”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3455894,14”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 411, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Furcii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1936”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „212221,54”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 412, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dr. Ion Cantacuzino”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1913”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1322542,66”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 413, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dealul de Jos”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „729074,17”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 414, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Vasile Cârlova”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „600962,20”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 415, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dr. Toma Ionescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1901”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „796924,17”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 416, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Nufărului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „691331,99”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 417, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Oașului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „926659,10”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 418, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Piața Teatrului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1409354,55”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 419, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Aurora”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1924”,


 


coloana 5 va avea următorul cuprins: „664833,03”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 420, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Calcarului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1912”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1516027,19”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 421, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Munteniei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „901366,17”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 422, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Țibleș”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1917”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „195881,82”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 423, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Pictor Nicolae Grigorescu”, coloana 4 va avea următorul

cuprins:  „1916”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„586875,34”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul

public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 424, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Negoiul”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1305658,14”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 425, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cerbului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „871185,29”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 426, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. N. D. Cocea”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1942”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1329156,30”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 427, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Înfrățirii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1959”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „632136,47”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 428, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Călugăreni”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1952”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1484501,61”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 429, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Hărmanului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1906”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „20629318,27”,  iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 430, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Agrișelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1465225,24”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 431, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Podul lui Grid”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1916”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „898473,13”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;


— la poziția nr. 432, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Roșiorilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1987”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1315944,97”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 433, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ion Creangă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1979”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „404173,11”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 434, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Lupeni”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1937”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1079586,28”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 435, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Grădinarilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1764318,29”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 436, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dumbrava Roșie”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1937”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „886242,01”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 437, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Târnavei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2378375,53”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 438, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. 1 Mai”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2312287,02”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 439, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Zorelelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1956”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „425106,74”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 440, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Semenicului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „260591,40”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 441, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt”, coloana 4 va avea următorul

cuprins:  „1962”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„7933722,19”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 442, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Violetelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1027406,18”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 443, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Socului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „378727,39”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 444, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mirăslău”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „966168,55”, iar coloana 6


 


va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 445, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ineu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1949”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „35443,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 446, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Castanilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2953321,96”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 447, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ioan Bogdan”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1918”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „837211,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 448, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Valea Jiului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1954”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „404832,70”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 449, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Vasile Lupu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1910”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „853419,26”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 450, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Castelului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5255809,41”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 451, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Colonia Metrom”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1947”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1661677,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 452, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Tudor Vladimirescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1959”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4228651,21”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 453, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mureșenilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1842”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3380963,02”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 454, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Petru Rareș”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491925,20”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 455, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str.  Rozmarinului”,  coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:

„1985”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1774780,97”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 456, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Sfântul Ioan”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1860”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2610590,99”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;


— la poziția nr. 457, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Micu Klein”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1931”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1118204,38”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 458, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Lucian Blaga”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3371990,81”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 459, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. 11 Iunie 1848”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „894123,83”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 460, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Simion Bărnuțiu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1936”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1771631,20”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 461, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. 9 Mai”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1120256,47”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 462, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ceahlău”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „722296,00”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 463, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Stâncii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „880994,40”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 464, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Venus”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1961”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1947918,47”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 465, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Valea Dragă (fostă intersecție Capra Neagră complex

Sport)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000”, coloana 5

va avea următorul cuprins: „2882326,68”, iar coloana 6 va avea

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov,

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 466, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Nisipului de Sus”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1849798,71”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 467, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mărgăritarelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1973”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „992577,53”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 468, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str.  Mică”,  coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1950”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „671250,35”, iar coloana

6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 469, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str.  Verii”,  coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1966”,


 


coloana 5 va avea următorul cuprins: „1497664,97”, iar coloana

6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 470, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Vidin”, coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1926”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1496012,47”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 471 coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Fagurului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „7012889,80”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 472, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cosmos”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2967085,84”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 473, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cavalului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1958”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „228178,41”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 474, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Galaxiei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3050535,75”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 475, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Marte”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1183448,75”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 476, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Căprioarei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1951”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1433489,90”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 477, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Garoafelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „279.718,08”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 478, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Magnoliei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1961”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1372958,45”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 479, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Constructorilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1969”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5412968,38”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 480, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Rahovei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „962474,54”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 481, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Vârful cu Dor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1946”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2237532,59”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al


municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 482, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Deda”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1983”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1422321,02”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 483, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Costiței”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1907”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „296666,06”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 484, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Temeliei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1099123,76”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 485, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Printre Grădini”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1926”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „775665,37”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 486, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Neagoe Basarab”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1901”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „939922,16”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 487, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Zarand”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „124615,22”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 488, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Gheorghe Lazăr”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1926”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1856898,73”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 489, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Pașcani”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1983”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2129954,75”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 490, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Fontei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „614810,16”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 491, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Traian Grozăvescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1904”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1387125,36”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 492, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Moldovei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1928”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1216739,55”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 493, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Livada Vulturului”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1977”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4707894,62”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;


 


— la poziția nr. 494, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. G-ral Leonard Mociulschi (fostă Proletarilor)”, coloana 4 va

avea următorul cuprins: „1995”, coloana 5 va avea următorul

cuprins: „8309270,57”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 495, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Caisului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „910625,77”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 496, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Traian Demetrescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1902”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „638363,78”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 497, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Transilvaniei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1279171,54”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 498, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Gheorghe Barițiu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1835”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2817555,70”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 499, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Războieni”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1919”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1328641,44”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 500, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Macului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1936”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „513275,05”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 501, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Toamnei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „4978832,70”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 502, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Urziceni”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1076857,31”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 503, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Căpitan Ilie Birt”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1820”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1368500,19”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 504, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mecanicilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „582594,03”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 505, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Șoimului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1930”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „582715,54”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 506, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Anton Pann”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1921”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „427666,24”, iar coloana 6


va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 507, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Fundătura Brazilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1925”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „410050,77”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 508, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Pictor  Ștefan  Luchian”,  coloana  4  va  avea  următorul

cuprins:  „1903”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„2086806,36”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 509, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Basarabia (fostă Săvinești)”, coloana 4 va avea următorul

cuprins:  „1920”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„1467589,40”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 510, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Prundului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1810”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2878363,01”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 511, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dobrogea”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1901”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1663914,31”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 512, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Stejerișului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „24429409,18”,  iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 513, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Crișului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1985”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1002968,43”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 514, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Carpenului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1981”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1355152,42”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 515, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dr. Victor Babeș”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1918”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3218332,54”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 516, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ion Luca Caragiale”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1979”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2394632,04”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 517, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Vasile Goldiș (fostă Fundătura Rulmentul)”, coloana 4 va

avea următorul cuprins: „1980”, coloana 5 va avea următorul

cuprins: „952836,30”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 518, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Olarilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1935”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „819060,32”, iar coloana 6


 


va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 519, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Abrud”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1935”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „986741,32”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 520, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cireșului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1079079,44”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 521, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Bobâlna”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1912”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1145046,71”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 522, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ghimbășelului”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1942”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1199761,33”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 523, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Bobului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1981”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2495262,78”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 524, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Frasinului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1937”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „474100,42”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 525, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Gheorghe Sion”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1926”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „162879,99”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 526, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Piatra Mare”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1219989,55”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 527, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Simeria”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1166556,96”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 528, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Iancu Jianu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1941”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1459895,07”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 529, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Constelației”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1967”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2267039,71”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 530, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Fântâniței”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1916”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „481449,89”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;


— la poziția nr. 531, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Filiași”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1983”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2375222,10”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 532, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Popa Șapcă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2877103,60”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 533, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Metalurgiștilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1969”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1492064,06”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 534, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Șirul Livezii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1896”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3422832,09”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 535, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Băilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1843130,42”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 536, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Petőfi Sándor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1910”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2897601,43”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 537, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cetățuia”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1949”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „347419,71”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 538, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. 1 Decembrie 1918”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1979”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7927296,55”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 539, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Armoniei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1052738,13”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 540, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Albăstrelelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1965”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „959758,77”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 541, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ulmului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1954”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „30363,11”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 542, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Oițelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1936”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „728379,65”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 543, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Emil Racoviță”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3611021,85”, iar


 


coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 544, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Poarta Schei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4378114,01”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 545, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Titan”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „472235,43”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 546, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Merilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1144091,44”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 547, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Piața George Enescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1862”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „616358,68”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 548, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cernei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „339461,58”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 549 coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Sitarului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4957431,54”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 550, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Parcul Mic”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1961”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „812071,09”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 551, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Albă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5  va  avea  următorul  cuprins:  „1592043,85”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 552, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Hațegului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1918”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „60623,43”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 553, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Nicovalei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „566124,67”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 554, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Postăvarului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1403689,01”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 555, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. 8 Martie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1462737,88”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;


— la poziția nr. 556, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Nucului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1246075,55”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 557, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mărășești”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1941”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1704197,16”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 558, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str.  Islaz”, coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1966”,

coloana 5  va  avea  următorul  cuprins:  „1638157,92”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 559, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ion Heliade Rădulescu”, coloana 4 va avea următorul

cuprins:  „1929”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„1786252,77”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 560, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Plopilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1946”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „246714,60”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 561, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Uranus”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3945273,88”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 562, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. 13 Decembrie”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1926”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „66433163,72”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 563, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Școlii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1563471,88”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 564, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Perșani”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „115557,68”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 565, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Enupărului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1538677,97”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 566, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Paltinului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1952”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „393682,99”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 567, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Nisipului de Jos”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „823362,80”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 568, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Gusztav Kollar”, coloana 4 va avea următorul cuprins:


 


„1994”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1085454,23”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 569, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Hermann Oberth”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1910”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1753987,33“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 570, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. După Grădini”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1926”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „673732,03”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 571, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ciobanului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1445424,55”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 572, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Egalității”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1901”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1119335,16”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 573, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Bronzului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2784411,78”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 574, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Levănțicăi”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1959”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1082893,56”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 575, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Lăcrămioarelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1325212,47”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 576, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Sarmisegetuza”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1968”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2902920,99”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 577, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Crișan”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1901”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3179626,07”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 578, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Gloriei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1448987,07”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 579, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Bujorului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1949”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2085863,38”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;


— la poziția nr. 580, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Spartacus”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1904”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1621973,94”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 581, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Sânzienelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1967”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „380334,61”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 582, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Sânzienelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1967”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „380334,61”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 583, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mircea cel Bătrân”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1961”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4494145,67”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 584, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dealul Spirii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1674396,27”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 585, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Gheorghe Doja”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1926”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1665173,76”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 586, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Rozelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1922”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4818501,84”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 587, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Olteniei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1733424,81”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 588, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ștefan Octavian Iosif”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1928”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1265177,42”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 589, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Crișana”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1902”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1624129,23”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 590, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Tomis”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1996”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2604512,08”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 591, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Florilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1952”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1211229,49”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al


 


municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 592, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Molnar Janos”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1960”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1748454,32”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 593, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Republicii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1826”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „6492176,76”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 594, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Calea Poienii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1961”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „5592428,02”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 595, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Oltului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1985”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „518774,23”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 596, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Tâmplarilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1951”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „277744,41”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 597, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Petuniei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1743499,19”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 598, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Târgului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „493084,49”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 599, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Pârâului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „6898013,45”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 600, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mureșului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2340480,31”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 601, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Podul Crețului”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1836”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1781181,53”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 602, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Măcieșului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2504941,53”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 603, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Nicolae Iorga”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1892”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6068312,36”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;


— la poziția nr. 604, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Crângului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „769277,16”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 605, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Drumul Cernatului”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1971”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1063864,17”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 606, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ciceu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1983”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3207938,85”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 607, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Poienelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1959”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „8396499,83”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 608, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Decebal”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1942”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1696322,32”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 609, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Hortensiei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1710901,16”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 610, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Valea Cheii (fostă intersecția Capra Neagră—Camelia)”,

coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000”, coloana 5 va avea

următorul  cuprins:  „1600568,03”,  iar  coloana  6  va  avea

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov,

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 611, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mihai Eminescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1896”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2622068,21”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 612, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Vasile Alecsandri”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1936”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5587811,80”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 613, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Anghel Saligny”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1962”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1496540,23”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 614, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Michael Weiss (fostă Armata Română)”, coloana 4 va avea

următorul cuprins: „1810”, coloana 5 va avea următorul cuprins:

„2215579,96”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 615, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Vulturului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1958”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3404776,69”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;


 


— la poziția nr. 616, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Spătarul Nicolae Milescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:  „1924”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„236704,10”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 617, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Spătarul Nicolae Milescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:  „1936”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„1200901,52”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 618, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Barbu Lăutaru”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1968”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4974719,55”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 619, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. După Ziduri”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1773417,27”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 620, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Agricultorilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1837644,60”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 621, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Horia”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1902”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2682671,05”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 622, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Lanurilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2383553,36”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 623, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Mimozei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1976”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2529213,53”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 624, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ioan Meșotă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2006909,38”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 625, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Alexandru cel Bun”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1960”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4299842,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 626, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Soarelui”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4215311,86”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 627, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Bazaltului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1981”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5085108,67”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al


municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 628, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ciprian Porumbescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1969”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4470082,98”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 629, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Învățătorilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1902”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1131516,23”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 630, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Col. Ion Buzoianu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1820”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2654289,12”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 631, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Berzei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „6360516,73”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 632, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ecaterina Varga”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1912”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2133315,87”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 633, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Pajiștei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „867608,51”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 634, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Prahova”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1907”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3156597,51”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 635, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Printre Pietre”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1949”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2693037,96”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 636, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Gării Noua”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1938”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1435108,61”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 637, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dorobanților”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1916”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3660341,18”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 638, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Stephan Ludwig Roth”, coloana 4 va avea următorul

cuprins:  „1820”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„242055,97”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul

public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 639, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Valentin Wagner”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1860”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „124965,94”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al


 


municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 640, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Peneș Curcanul”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1892”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „162469,75”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 641, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Pictor Ion Andreescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1924”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1721227,96”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 642, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. G-ral Dumitrache (fostă Partizanilor)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”, coloana 5 va avea următorul cuprins:

„2946860,21”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 643, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Bd. Victoriei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13268035,82”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 644, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Morii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1916”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2362039,89”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 645, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Parângului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „228203,97”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 646, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cincinat Pavelescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1937”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „318233,30”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 647, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Hans Benkner”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1810”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „324066,19”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 648, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Automotoarelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1930”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2155314,94”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 649, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ceferiștilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1951”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3710689,95”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 650, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Fanionului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2121863,75”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 651, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dulgherului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1958”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „122163,13”, iar coloana 6


va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 652, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Fântâna Roșie”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „594946,83”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 653, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Fundătura Țibleș”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „107827,76”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 654, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Alexandru Odobescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:  „1910”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„486136,76”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 655, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Apollo”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1961”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5426923,88”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 656, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Panselelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1976”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5598432,54”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 657, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Turnului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966,

2002”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4835949,24”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 658, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dealul Cetății”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2636126,64”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 659, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cloșca”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1901”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3378197,30”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 660, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Bd. Muncii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1981”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4447039,61”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 661, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Timișul Sec”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1944”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „977359,59”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 662, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Fântânii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1891374,19”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 663, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Mihail Kogălniceanu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8813234,93”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al


 


municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 664, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Baba Novac”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1918”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „5520096,87”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 665, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Spicului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1976”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3280007,42”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 666, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Zorilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „4179813,81”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 667, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Afinelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1954”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „83627,24”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 668, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Gusztav Kollar”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1994”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1085454,23”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 669, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Murelor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1941”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „125699,38”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 670, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. G-ral Traian Moșoiu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1860”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „585732,12”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 671, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Karl Lehmann”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1920”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2322332,56”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 672, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str.  Olteț”, coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „4168494,22”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 673, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Curcanilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1892”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1576280,77”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 674, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Retezat”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „248333,91”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 675, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Șirul Mitropolit Andrei Șaguna”, coloana 4 va avea următorul

cuprins:  „1830”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„450042,68”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul

public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local

nr. 129/2013”;


— la poziția nr. 676, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Minerva”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „4192811,52”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 677, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Mercur”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „5626439,77”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 678, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Bd. Eroilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1860”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „31948323,03”,  iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 679, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cocorului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „4513043,33”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 680, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Baciului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1976”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3431781,08”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 681, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str.  Laminoarelor”,  coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:

„1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4265302,01”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 682, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dimitrie Anghel”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1918”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6760444,52”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 683, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str.  Lânii”,  coloana  4  va  avea  următorul  cuprins:  „1976”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „7042634,61”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 684, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cometei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1979”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2979421,58”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 685, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Cărămidăriei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „5409070,50”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 686, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dr. Iacob Felix”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„2003”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „336068,97”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 687, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Sforii”,  coloana 4  va  avea următorul cuprins: „1842”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „116135,66”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;


 


— la poziția nr. 688, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Nicopole”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1910”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3562781,20”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 689, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Constantin Lacea”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1869”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1974607,34”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 690, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Prunului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „8546507,76”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 691, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Toporașului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „2190294,55”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 692, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Calea Făgărașului”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1914”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17823233,34”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 693, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea  Tiberiu  Brediceanu”,  coloana  4  va  avea  următorul

cuprins:  „1910”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„3506216,72”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 694, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Panait Cerna”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1982”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2000256,16”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 695, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Stejarului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1931”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „511334,13”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 696, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ecaterina Teodoroiu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1918”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3533905,63”, iar

coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 697, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Surlașului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „659320,83”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 698, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Pășunii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „838239,91”, iar coloana 6

va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului

Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 699, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Vișinului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968”,

coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3853453,27”,  iar

coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 700, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ghindei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1981”,


coloana 5 va avea următorul cuprins: „1334892,47”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 701, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Nicolae Bălcescu”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7871751,72”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 702, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Bisericii Române (fostă Operetei)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1930”, coloana 5 va avea următorul cuprins:

„4852869,62”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 703, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Alexandru Ioan Cuza”, coloana 4 va avea următorul cuprins:  „1904”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„10375112,20”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 704, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Sitei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”, coloana 5  va  avea  următorul  cuprins:  „4793829,89”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 705, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dacia”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1930”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3843460,31”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 706, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Liviu Cornel Babeș”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1890”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4722122,03”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 707, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Grigore Ureche”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1962”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3983127,43”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 708, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Universității”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1976”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2296661,74”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 709, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Poiana Doamnei”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„2000”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3428758,59”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 710, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. După Iniște”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1923”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2011678,95”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 711, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Făgetului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1783942,34”, iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 712, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Cetinii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „706496,87”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 713, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Johann Gott”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1810”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „373458,28”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 714, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Caraiman”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „162054,07”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 715, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Cibinului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1966”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1623880,45”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 716, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Vulcan”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1936”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3014678,38”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 717, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Oțelului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1954”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „187988,55”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 718, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Calea București”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „77936266,91”,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 719, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Plugarilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1954”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „3503715,18”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 720, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Aurel Vlaicu”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1926”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „5558589,10”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 721, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Posada”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1655412,18”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 722, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Stadionului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „9165418,83”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 723, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Memorandumului”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„1951”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3644236,77”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 724, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Str. Maior Cranța”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1906”, coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:  „1310009,33”,  iar coloana 6  va  avea  următorul  cuprins:  „Domeniul  public  al municipiului   Brașov,  conform   Hotărârii   Consiliului   Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 725, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Aleea Dealul Spirii”, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1950”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „784710,58”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Domeniul public al 

municipiului   Brașov,   conform   Hotărârii   Consiliului   Local 

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 726, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Curtea Johannes Honterus”, coloana 4 va avea următorul 

cuprins:  „1810”,  coloana  5  va  avea  următorul  cuprins:

„1409019,28”,  iar  coloana  6  va  avea  următorul  cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii 

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7385, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem  iluminat  public  (5  stâlpi)”,  iar  coloana  6  va  avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, 

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7391, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (30 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, 

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7393, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (72 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, 

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7394, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (10 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, 

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7396, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (113 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, 

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7399, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (188 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, 

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7400, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem  iluminat  public  (107  stâlpi)”,  coloana  5  va  avea 

următorul cuprins: „95.200,00”, iar coloana 6 va avea următorul 

cuprins:  „Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform 

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7402, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (117 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, 

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7403, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem  iluminat  public  (150  stâlpi)”,  coloana  5  va  avea 

următorul cuprins: „121.050,00”, iar coloana 6 va avea următorul

cuprins:  „Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform 

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7404, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (40 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, 

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7405, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem  iluminat  public  (526  stâlpi)”,  coloana  5  va  avea 

următorul cuprins: „84.500,00”, iar coloana 6 va avea următorul 

cuprins:  „Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform 

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7408, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (114 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins: „161.900,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii 

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7412, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem  iluminat  public  (723  stâlpi)”,  coloana  3  va  avea 

următorul cuprins: „Bd. Gării, Ocolitoare tr. I, II, Colonia Metrom, 

Str. Ceahlău, str. 1 Mai, Str. Calcarului, Str. Mălăiești, Șirul 

Plăieșilor, Parcul Trandafirilor, Parc Uranus, Str. Petöfi Sandor, Str. Plevnei, Parcul Titulescu, Parcul Dima, Bazaltului, Piața Sfatului, Parcul Livada Poștei, Timiș Triaj”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.415.600,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 7415, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Sistem iluminat public (5 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 7421, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Sistem iluminat public (61 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 7426, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Sistem iluminat public (1 stâlp)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 7431, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Sistem iluminat public (1 stâlp)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”; la poziția nr. 7432, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Sistem iluminat public (32 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 7433, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Sistem iluminat public (22 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 7438, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Sistem iluminat public (3 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 7442, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Sistem iluminat public (68 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 7445, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Sistem iluminat public (10 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;
— la poziția nr. 7446, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (1 stâlp)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7447, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (2 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7453, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (45 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7454, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (15 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7461, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (66 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „99.900,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7468, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (102 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7478, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (5 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.200,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7481, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (145 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.750,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7484, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (2 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7495, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (50 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7496, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (47 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7500, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (33 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „261.300,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7507, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (122 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7510, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (2 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7522, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (1 stâlp)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.500,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7524, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (6 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7525, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (2 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7552, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (45 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „101.400,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7559, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (9 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7569, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (320 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „268.800,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7584, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (38 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7587, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (47 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „262.500,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7592, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (17 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7597, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (34 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7603, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (62 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7617, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (2 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7621, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (67 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7624, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (3 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7626, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (79 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7632, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (40 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7640, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (40 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7659, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (84 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7663 coloana 5 va avea următorul cuprins:

„24.500,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7667, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (3 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7679, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (82 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „524.800,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:


„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7682, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (87 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul

cuprins: „123.250,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7702 coloana 5 va avea următorul cuprins:

„11.500,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul

public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local

nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7716, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (35 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul

cuprins: „30.940,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7721, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem  iluminat  public  (1  stâlp)”,  iar  coloana  6  va  avea

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov,

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7743, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (12 stâlpi)”, iar coloana 6 va avea

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov,

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7746, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (8 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul

cuprins: „22.800,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7751, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem  iluminat  public  (9  stâlpi)”,  iar  coloana  6  va  avea

următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brașov,

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7755, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem iluminat public (11 stâlpi)”, coloana 5 va avea următorul

cuprins: „24.300,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform  Hotărârii

Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7757, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Sistem  iluminat  public  (245  stâlpi)”,  coloana  5  va  avea

următorul cuprins: „399.500,00”, iar coloana 6 va avea următorul

cuprins:  „Domeniul  public  al  municipiului  Brașov,  conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013”;

— la poziția nr. 7759 coloana 5 va avea următorul cuprins:

„64.400,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul

public al municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local

nr. 129/2013”;

c) după poziția nr. 7760 se introduc 149 de noi poziții, pozițiile

nr. 7761—7909, potrivit anexei care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.


 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 10 aprilie 2013. Nr. 150.


 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Brașov

 

 

SECȚIUNEA I

Bunuri  imobile

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea bunului

 

 

Elementele de identificare

 

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

 

Valoarea de inventar (lei)

 

 

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7761

1.7.1.3

Sistem iluminat public

(17 stâlpi)

Str. Automotoarelor

2007

31900

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7762

1.7.1.3

Sistem iluminat public

(6 stâlpi)

Str. Curmăturii

2007

8200

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7763

1.7.1.3

Sistem iluminat public

(11 stâlpi)

Str. Fânarului

2011

23560

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7764

1.7.1.3

Sistem iluminat public

(71 stâlpi)

Str. Lăcrămioarelor- Sânzienelor

2006

148700

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7765

1.7.1.3

Sistem iluminat public

(59 stâlpi)

Str. Lalelelor-Mimozei

2006

88600

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7766

1.7.1.3

Sistem iluminat public

(32 stâlpi)

str. Timiș-Triaj

2008

75550

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7767

1.3.7.1.

Fundătura Roșiorilor

suprafață de

1.323,55 mp

1997

602483,11

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7768

1.3.7.1.

Piața Consiliul Europei

suprafață de

3.286,07 mp

1997

1495826,88

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7769

1.3.7.2.

Piața Revoluției

suprafață de

4.846,77 mp

1920

2270765,14

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7770

1.3.7.2.

Piața Sfatului

suprafață de

12.849,88 mp

1800

6369873,43

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7771

1.3.7.1.

Str. Albatrosului

suprafață de

2204,07 mp

2003

641344,14

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7772

1.3.7.1.

Str. Alex. Flechtenmaher

suprafață

de 3.030,76 mp

1994

578157,74

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7773

1.3.7.1.

Str. Alexandru Ciurcu

suprafață de

7.956,72 mp

1999

1485760,20

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7774

1.3.7.1.

Str. Alexandru Ion

Lapedatu

suprafață de

4.410,05 mp

1998

823489,67

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7775

1.3.7.1.

Str. Andreas Clemens

suprafață de

2.207,83 mp

1999

412268,62

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7776

1.3.7.2.

Str. Aprily Lajos

suprafață de

4.365,38 mp

1998

903838,31

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7777

1.3.7.1.

Str. Aron Pumnul

suprafață de

1.881,76 mp

1999

351381,48

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7778

1.3.7.1.

Str. Artur Leiter

suprafață de

7.322,41 mp

1998

1367315,34

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7779

1.3.7.1.

Str. Augustin Benea

suprafață de

3.002,08 mp

1999

560579,10

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7780

1.3.7.1.

Str. Augustin Bunea

suprafață de

3.463,88 mp

2001

691019,57

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7781

1.3.7.1.

Str. Augustin Tătaru

suprafață de

23.337,71 mp

2001

4655708,15

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7782

1.3.7.1.

Str. Aurel Marin

suprafață de

4.531,31 mp

2001

903964,31

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013


 

0

1

2

3

4

5

6

7783

1.3.7.1.

Str. Aurelian

suprafață de

1.380,29 mp

1998

493281,70

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7784

1.3.7.1.

Str. Axente Banciu

suprafață de

3.634,45 mp

1999

1833342,98

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7785

1.3.7.1.

Str. Baiului

suprafață de

520,12 mp

2002

110398,40

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7786

1.3.7.2.

Str. Borzești

suprafață de

3.438,86 mp

1966

816891,94

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7787

1.3.7.2.

Str. Brazilor

suprafață de

15.535,85 mp

1951

3769123,31

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7788

1.3.7.1.

Str. Bressan

suprafață de

7340,92 mp

2003

1614627,42

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7789

1.3.7.1.

Str. Bucegi

suprafață de

16.685,02 mp

2006

11709947,03

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7790

1.3.7.2.

Str. Buzești

suprafață de

11.449,65 mp

1954

3869638,96

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7791

1.3.7.1.

Str. Câmpul cu Flori

suprafață de

1.263,29 mp

2001

252017,42

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7792

1.3.7.1.

Str. Candid Muslea

suprafață de

2.545,87 mp

1994

442898,75

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7793

1.3.7.1.

Str. Cercelușului

suprafață de

1.002,57 mp

2003

212801,12

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7794

1.3.7.2.

Str. Cimpoiului

suprafață de

9.761,04 mp

1954

1661363,10

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7795

1.3.7.2.

Str. Constantin

Brâncoveanu

suprafață de

5.607,79 mp

1824

1890378,66

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7796

1.3.7.1.

Str. Constantin Lecca

suprafață de

1.854,73 mp

1994

322662,81

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7797

1.3.7.1.

Str. Craiului

suprafață de

13.639,21 mp

2001

2720925,97

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7798

1.3.7.1.

Str. Ctin Gheorghe Nica

suprafață de

2.045,28 mp

1999

525628,56

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7799

1.3.7.2.

Str. Cucului

suprafață de

10.511,50 mp

1958

1790110,43

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7800

1.3.7.1.

Str. Curmăturii

suprafață de

3.125,94 mp

2001

843249,16

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7801

1.3.7.1.

Str. Daniel Fronius

suprafață de

1.209,69 mp

1999

225885,70

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7802

1.3.7.1.

Str. Dascălu Costea

suprafață de

1.556,55 mp

2001

310520,72

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7803

1.3.7.1.

Str. David Corbea

suprafață de

1.441,75 mp

1999

269218,31

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7804

1.3.7.1.

Str. Dealul Capelei

suprafață de

1.047,80 mp

2003

296025,80

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7805

1.3.7.1.

Str. Dealul Straja

suprafață de

2.531,47 mp

2003

715194,15

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7806

1.3.7.1.

Str. Dihamului

suprafață de

668,30 mp

2002

141850,44

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7807

1.3.7.1.

Str. Doinașului

suprafață de

11.038,33 mp

2003

6323007,89

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7808

1.3.7.1.

Str. Dr. Liviu Câmpeanu

suprafață de

3.856,96 mp

2001

769436,25

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7809

1.3.7.1.

Str. Drumul Sulinar

suprafață de

2.202,67 mp

2000

439417,09

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013


 

0

1

2

3

4

5

6

7810

1.3.7.1.

Str. Dudului

suprafață de

14.296,09 mp

2002

4038949,68

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7811

1.3.7.1.

Str. Emanoil Bernfeld

suprafață de

8.460,12 mp

1999

2223004,57

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7812

1.3.7.2.

Str. Fânarului

suprafață de

9.638,41 mp

1960

3435506,68

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7813

1.3.7.1.

Str. Fântânița

Călugărului

suprafață de

1.179,44 mp

2000

235289,94

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7814

1.3.7.1.

Str. Fântânița cu Brad

suprafață de

1.068,55 mp

2000

213168,17

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7815

1.3.7.1.

Str. Fânului

suprafață de

4.193,81 mp

1999

783111,13

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7816

1.3.7.1.

Str. Filip Gheorghe

suprafață de

3586,05 mp

2003

788747,83

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7817

1.3.7.2.

Str. Fuiorului

suprafață de

3.030,43 mp

1966

733506,50

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7818

1.3.7.1.

Str. Garofiței

suprafață de

711,06 mp

2003

150926,48

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7819

1.3.7.1.

Str. Gavril Munteanu

suprafață de

2.883,95 mp

1998

538520,66

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7820

1.3.7.1.

Str. George Giuglea

suprafață de

4.625,73 mp

1999

863763,65

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7821

1.3.7.1.

Str. George Moroianu

suprafață de

3.295,33 mp

1999

615337,74

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7822

1.3.7.1.

Str. Gheorghe Dragoș

suprafață de

26.199,18 mp

2001

5226551,18

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7823

1.3.7.1.

Str. Gyula Halasz

suprafață de

2.296,11 mp

1999

428753,16

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7824

1.3.7.1.

Str. Harald

Meschendorfer

suprafață de

5.377,84 mp

1998

1004205,33

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7825

1.3.7.1.

Str. Ilie Minea

suprafață de

4.220,60 mp

1999

788113,63

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7826

1.3.7.1.

Str. Ioan Barac

suprafață de

1.549,97 mp

1999

398335,92

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7827

1.3.7.1.

Str. Ioan C. Panțu

suprafață de

3.228,34 mp

1998

602828,69

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7828

1.3.7.1.

Str. Ioan Clopoțel

suprafață de

2.683,55 mp

2004

1788712,37

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7829

1.3.7.1.

Str. Ioan Colan

suprafață de

17.226,35 mp

1999

3216680,39

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7830

1.3.7.1.

Str. Ioan Dariu

suprafață de

1.331,53 mp

1999

248636,91

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7831

1.3.7.1.

Str. Ioan Mețianu

suprafață de

1.056,19 mp

1999

197222,61

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7832

1.3.7.1.

Str. Ioan Popasu

suprafață de

16.015,30 mp

1999

2990540,74

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7833

1.3.7.1.

Str. Ioan Popea

suprafață de

9.151,37 mp

1999

1708837,48

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7834

1.3.7.1.

Str. Ioan Ursu

suprafață de

3.511,60 mp

1999

655721,89

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7835

1.3.7.1.

Str. Ioan V. Socec

suprafață de

11.050,20 mp

1999

3840237,54

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7836

1.3.7.1.

Str. Ion Drăgușan Codru

suprafață de

7.642,33 mp

1999

1427054,08

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013


 

0

1

2

3

4

5

6

7837

1.3.7.1.

Str. Ion Lemeny Bran

suprafață de

1.546,35 mp

1999

288750,30

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7838

1.3.7.1.

Str. Ion Sassu Ducșoara

suprafață de

7.154,02 mp

2001

1427176,41

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7839

1.3.7.1.

Str. Ionescu Crum

suprafață de

2.536,37 mp

1998

473616,96

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7840

1.3.7.1.

Str. Irisului

suprafață de

2518,5 mp

2003

553941,36

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7841

1.3.7.1.

Str. Johan Lukas

Hedwig

suprafață de

752,99 mp

1998

140606,00

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7842

1.3.7.2.

Str. Jupiter

suprafață de

9.756,48 mp

1981

4115426,68

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7843

1.3.7.1.

Str. Laurian Someșan

suprafață de

1.029,03 mp

2000

205284,21

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7844

1.3.7.1.

Str. Livezilor

suprafață de

3.706,66 mp

2001

739452,46

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7845

1.3.7.1.

Str. Lotusului

suprafață de

5545,03 mp

2003

1219623,36

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7846

1.3.7.1.

Str. Lucács Irén

suprafață de

732,25 mp

1994

127387,74

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7847

1.3.7.1.

Str. Lucian Valeriu

Bologa

suprafață de

4.509,11 mp

1998

841987,17

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7848

1.3.7.1.

Str. Luncii

suprafață de

4.732,25 mp

2001

944050,42

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7849

1.3.7.1.

Str. Manole Diamandi

suprafață de

12.381,96 mp

1999

2826754,36

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7850

1.3.7.1.

Str. Măgurii

suprafață de

6.300,31 mp

2001

1256867,31

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7851

1.3.7.1.

Str. Mihaly Cseret

suprafață de

1.267,52 mp

1999

236684,30

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7852

1.3.7.1.

Str. Mioriței

suprafață de

9.916,29 mp

2003

2104788,32

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7853

1.3.7.1.

Str. Mircea Suciu

Sibianu

suprafață de

10.173,91 mp

1998

1899776,61

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7854

1.3.7.1.

Str. Mișu Fotino

suprafață de

1.760,72 mp

1998

328779,66

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7855

1.3.7.1.

Str. Mugurului

suprafață de

2.860,44 mp

2003

607144,48

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7856

1.3.7.2.

Str. Narciselor

suprafață de

1.682,78 mp

1971

568729,27

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7857

1.3.7.1.

Str. Nicola Nicolau

suprafață de

13.184,92 mp

1999

2462023,22

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7858

1.3.7.1.

Str. Nicolae Pop

suprafață de

11.190,77 mp

1999

2875981,94

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7859

1.3.7.1.

Str. Octavian Augustus

suprafață de

3.481,13 mp

1998

1244070,25

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7860

1.3.7.1.

Str. Orhideelor

suprafață de

2157,71 mp

2003

474585,98

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7861

1.3.7.1.

Str. Ovid Densusianu

suprafață de

3.918,03 mp

1999

731614,67

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7862

1.3.7.1.

Str. Parcul Verde

suprafață de

1319,35 mp

2002

290189,60

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7863

1.3.7.1.

Str. Pavel Roșca

suprafață de

1.394,57 mp

1999

260408,38

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013


 

0

1

2

3

4

5

6

7864

1.3.7.1.

Str. Păducelului

suprafață de

2.988,38 mp

2003

634300,47

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7865

1.3.7.1.

Str. Pădurii

suprafață de

288,98 mp

2003

208068,35

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7866

1.3.7.1.

Str. Păstorului

suprafață de

5.989,54 mp

2003

1271313,55

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7867

1.3.7.1.

Str. Piscului

suprafață de

1.525,90 mp

2003

431099,22

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7868

1.3.7.1.

Str. Plaiului

suprafață de

3.902,54 mp

2001

778529,14

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7869

1.3.7.1.

Str. Plantelor

suprafață de

3.168,74 mp

2001

632141,22

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7870

1.3.7.1.

Str. Platanilor

suprafață de

2208,61 mp

2002

485781,39

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7871

1.3.7.2.

Str. Poiana cu Flori

suprafață de

4.531,84 mp

2003

3262967,90

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7872

1.3.7.2.

Str. Poiana lui Brâncă

suprafață de

1.892,11 mp

2000

995071,63

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7873

1.3.7.1.

Str. Poiana lui Catepu

suprafață de

941,17 mp

2000

187756,76

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7874

1.3.7.2.

Str. Poiana lui Lupan

suprafață de

349,20 mp

2003

251427,32

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7875

1.3.7.2.

Str. Poiana lui Neagoe

suprafață de

2.312,92 mp

2000

1302002,09

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7876

1.3.7.2.

Str. Poiana lui Stechil

suprafață de

3.332,67 mp

2000

1752670,50

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7877

1.3.7.2.

Str. Poiana Ruia

suprafață de

1.957,46 mp

2000

1029439,57

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7878

1.3.7.2.

Str. Poiana Ursului

suprafață de

5.446,35 mp

2000

2864267,08

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7879

1.3.7.1.

Str. Primăverii

suprafață de

1.089,19 mp

2002

239566,16

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7880

1.3.7.1.

Str. Radu Orghidan

suprafață de

2.583,94 mp

1998

482499,72

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7881

1.3.7.1.

Str. Radu Pascu

suprafață de

1.927,12 mp

2001

384446,82

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7882

1.3.7.1.

Str. Radu Tempea

suprafață de

3.613,58 mp

1998

674764,64

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7883

1.3.7.2.

Str. Reconstrucției

suprafață de

1.368,07 mp

1993

330264,47

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7884

1.3.7.1.

Str. Salciei

suprafață de

5.488,01 mp

2002

1207081,88

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7885

1.3.7.1.

Str. Sextil Pușcariu

suprafață de

461,44 mp

1994

80275,58

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7886

1.3.7.1.

Str. Simon Blasius

suprafață de

1.512,43 mp

1999

282416,41

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7887

1.3.7.1.

Str. Stânii

suprafață de

8.059,02 mp

2003

1710572,32

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013


 

0

1

2

3

4

5

6

7888

1.3.7.1.

Str. Stupinei

suprafață de

7.947,13 mp

2001

1585396,25

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7889

1.3.7.1.

Str. Ștefan Baciu

suprafață de

7.354,88 mp

1999

1373378,48

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7890

1.3.7.1.

Str. Ștefan Bobancu

suprafață de

16.659,61 mp

1998

3110852,90

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7891

1.3.7.2.

Str. Ștefan Mironescu

suprafață de

10.885,52 mp

1910

3751944,53

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7892

1.3.7.1.

Str. Tiberiu Eremia

suprafață de

12.150,59 mp

1999

2268882,53

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7893

1.3.7.1.

Str. Triumfului

suprafață de

3.663,39 mp

2002

805758,67

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7894

1.3.7.2.

Str. Trotuș

suprafață de

1.446,83 mp

1981

492795,15

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7895

1.3.7.2.

Str. Ucenicilor

suprafață de

778,69 mp

1906

271323,77

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7896

1.3.7.1.

Str. Valea Lungă

suprafață de

4.574,92 mp

2000

912664,19

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7897

1.3.7.1.

Str. Valea Sticlăriei

suprafață de

36.375,14 mp

2000

7256583,25

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7898

1.3.7.1.

Str. Valeria Căliman

suprafață de

9.635,63 mp

1999

1799263,46

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7899

1.3.7.1.

Str. Valeriu Braniște

suprafață de

2.157,29 mp

1994

375298,43

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7900

1.3.7.2.

Str. Vânătorii de Munte

suprafață de

455,58 mp

1949

158740,55

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7901

1.3.7.1.

Str. Vânătorului

suprafață de

2.113,07 mp

2003

448510,99

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7902

1.3.7.1.

Str. Vasile Copilu

Chiatră

suprafață de

12.162,83 mp

2001

2426398,59

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7903

1.3.7.1.

Str. Victor Jinga

suprafață de

5.196,50 mp

1998

970343,66

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7904

1.3.7.1.

Str. Viktor Molnar

suprafață de

6.267,72 mp

1999

1170372,84

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7905

1.3.7.1.

Str. Wilhelm Moress

suprafață de

4.139,44 mp

1999

1063819,09

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7906

1.3.7.1.

Str. Zaharia Bârsan

suprafață de

13.202,85 mp

1999

2465371,29

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7907

1.3.7.1.

Str. Zaharia Carcalechi

suprafață de

7.204,38 mp

1999

1345275,57

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7908

1.3.7.2.

Str. Zizinului

suprafață de

93.148,26 mp

1966

23583252,23

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013

7909

1.3.7.2.

Str. Suișul Castelului

suprafață de

695,06 mp

1992

305685,77

Domeniul public al municipiului Brașov, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2013