24 August, 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENA TUL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înființarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan,

judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranță națională

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 și ale art. 77 alin. (2)—(7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.  — Punctul 14 al anexei la Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înființarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 9 aprilie 2013, va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

 

Grupul parlamentar

„14.

Pataki Csaba

UDMR”

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 15 aprilie 2013.
Nr. 19.