20 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Cugir” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 și 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
a) Pozițiile nr. 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 215 și 314 se abrogă.
b) Se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 25, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungimea străzii L = 630 m, lățimea medie a amprizei lm = 11,2 m, lățimea carosabilului l = 6 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 21 Decembrie 1989 și str. I. Creangă; Suprafața 7.056 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „326948”;
— la poziția nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungimea străzii L = 81 m, lățimea medie a amprizei lm = 6,2 m, lățimea carosabilului l = 3,5 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 21 Decembrie 1989 și Str. Griviței; Suprafața 502 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11718”;
— la poziția nr. 69, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungimea străzii L = 4.795 m, lățimea medie a amprizei lm = 9,2 m, lățimea carosabilului l = 7 m; Trotuar 2 x 1,1 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 21 Decembrie 1989 și DJ 705 F; Suprafața = 44.114 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1836366”;
— la poziția nr. 71, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungimea străzii L = 2.600 m, lățimea medie a amprizei lm =15,5 m, lățimea carosabilului l = 7 m; Trotuar 2 x 1,8 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Stadionului și str. Râul Mic; Suprafața   =40.300  mp”,  iar  coloana  nr.  5  va  avea  următorul  cuprins:
„205716”;
— la poziția nr. 80, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungimea străzii L = 1.220 m, lățimea medie a amprizei lm = 9,7 m, lățimea carosabilului l = 6 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pavaj cu bolovani de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. Drăgana și limita intravilan la celălalt capăt; Suprafața = 11.834 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „103417”;
— la poziția nr. 81, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Lungimea străzii L = 171 m, lățimea medie a amprizei lm = 7 m, lățimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 2 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 1 Mai și str. Râul Mic; Suprafața = 1.197 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20691”;

— la poziția nr. 84, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Lungimea străzii L = 260 m, lățimea medie a amprizei lm = 7 m, lățimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier pavaj din piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. I. B. Deleanu și str. Șurianu; Suprafața = 1.820 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „44567”;

— la poziția nr. 95, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Lungimea străzii L = 1.475 m, lățimea medie a amprizei lm = 9,5 m, lățimea carosabilului l = 5 m; Trotuar 2 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatră cubică pe lungimea de 665 m și pavaj din bolovani de râu până la capăt, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. Râul Mare și str. Drăgana; Suprafața = 14.012 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „257012”;

— la poziția nr. 96, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Lungimea străzii L = 80 m, lățimea medie a amprizei lm = 5,5 m, lățimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. M. Viteazu și înfundată la celălalt capăt; Suprafața = 440 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5975”;

— la poziția nr. 102, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Lungimea străzii L = 800 m, lățimea carosabilului l = 5 m; Sistem rutier pământ, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 1 Mai și limita intravilanului la celălalt capăt; Suprafața = 4.000 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14227”;

— la poziția nr. 108, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Lungimea străzii L = 273 m, lățimea medie a amprizei lm = 7,5 m, lățimea carosabilului l = 5 m; Sistem rutier pământ, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Dorului și de str. A. Iancu; Suprafața = 2.047 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4995”;

— la poziția nr. 109, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Lungimea străzii L = 318 m, lățimea medie a amprizei lm = 7,5 m, lățimea carosabilului l = 3,5 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pământ și pavaj din piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. I. B. Deleanu și limita intravilanului;

Suprafața = 2.385 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „37457”;
— la poziția nr. 117, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungimea străzii L = 815 m, lățimea medie a amprizei lm = 7,3 m, lățimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pământ și pavaj din piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. N. Copernic și str. S. Bărnuțiu; Suprafața = 5.950 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „77687”;
— la poziția nr. 138, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungimea străzii L = 200 m, lățimea medie a amprizei lm = 12,2 m, lățimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1,1 m; Sistem rutier pământ, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Principală și Str. Merilor; Suprafața = 2.440 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4357”;
— la poziția nr. 146, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungimea străzii L = 160 m, lățimea medie a amprizei lm = 7,8 m, lățimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1,1 m; Sistem rutier pământ și pavaj piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Principală și Str. Eroilor; Suprafața —1.248 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15961”;
— la poziția nr. 213, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Situată pe: str. G. Coșbuc — țeavă din oțel cu diametrul de 1—3 țoli pe lungimea de 40 m, pe str. G. Coșbuc — țeavă din oțel cu diametrul de 125 mm pe lungimea de 120 m și diametrul de 100 mm pe lungimea de 330 m, pe str. G. Coșbuc — țeavă cu diametrul de 2 țoli pe lungimea de 246 m și diametrul de 250 mm pe lungimea de 224 m, str. Cloșca — țeavă din oțel cu diametrul de 119 mm pe lungimea de 2.000 m, Str. Griviței — țeavă din oțel cu diametrul de 100 mm pe lungimea de 100 m, situată în cartierul Micro 7, ansamblu de 740 apartamente — țeavă din oțel cu diametrul de 2—3 țoli pe lungimea de 540 m, situată pe str. I. Creangă — țeavă din oțel cu diametrul de 3 țoli pe lungimea de 750 m, pe str. Al. Sahia nr. 18 — țeavă din oțel cu diametrul de 3 țoli pe lungimea de 100 m, pe Str. Serelor — țeavă din oțel cu diametrul de 2,5 țoli pe lungimea de 120 m și țeavă din oțel cu diametrul de 150 mm pe lungimea de 260 m, pe Str. Salcâmului — Piața 1 Mai — țeavă din oțel cu diametrul de 80 mm pe lungimea de 177m + 2 vane, pe Str. Rozelor — țeavă din oțel cu diametrul de 125 mm pe lungimea de 150 m, pe str. G. Coșbuc, situată pe str. 21 Decembrie 1989 — țeavă din oțel cu diametrul de 150 mm pe lungimea de 2.500 m (150 branșamente) și cu diametrul de 300 mm pe lungimea de 1.250 m, situată pe str. 1 Mai — țeavă din oțel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 680 m (70 branșamente), situată pe str. M. Viteazu — țeavă din oțel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 815 m (120 branșamente), situată pe str. A. Iancu — țeavă din oțel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 1.220 m (80 branșamente)”, coloana nr. 4, în dreptul ultimelor patru alineate de la coloana nr. 3 corespunzător străzii, va avea următorul cuprins: „1945, 1956, 1956, 1956”, iar coloana nr. 5, în dreptul ultimelor patru alineate de la coloana nr. 3 corespunzător străzii, va avea următorul cuprins: „21235, 35089, 49216, 53912”;

— la poziția nr. 471, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„str. 21 Decembrie 1989 nr. 1B — în suprafață de 11 mp, str. 21 

Decembrie 1989 nr. 1E — în suprafață de 50 mp, str. 21 

Decembrie 1989 nr. 1H — în suprafață de 754 mp, str. 21 

Decembrie 1989 nr. 58 — în suprafață de 900 mp, Str. Înfrățirii nr. 10 — în suprafață de 50 mp, Str. Serelor nr. 1 — în suprafață de 1.725 mp, str. Drăgana nr. 2A — în suprafață de 1.570 mp, Str. Rozelor nr. 1A — în suprafață de 1.750 mp, Str. Rozelor nr. 1A — în suprafață de 500 mp, str. Bălcescu nr. 12 A — în suprafață de 18 mp, str. Bălcescu nr. 12B — în suprafață de 

18 mp, str. Bălcescu nr. 12C — în suprafață de 18 mp, str. Bălcescu nr. 12D — în suprafață de 18 mp, str. Bălcescu nr. 12E — în suprafață de 18 mp, str. Bălcescu, nr. 12F — în suprafață de 

18 mp, str. Bălcescu, nr. 12G — în suprafață de 18 mp, str. Al. Sahia nr. 34 — în suprafață de 16 mp, Str. Rozelor, nr. 2A — în suprafață de 68 mp, str. Al. Sahia nr. 12 — în suprafață de 36 mp, str. Grigore Ureche nr. 1 — în suprafață de 20 mp, Str. Plevnei nr. 11 — în suprafață de 100 mp, str. I. B. Deleanu nr. 1A — în suprafață de 444 mp, str. Grigore Ureche nr. 1B — în suprafață de 70 mp, Str. Înfrățirii nr. 8 — în suprafață de 61 mp, Str. Ștrandului nr. 4 — în suprafață de 326 mp, Str. Narciselor nr. 1A — în suprafață de 300 mp, str. Râul Mic nr. 138 — în suprafață de 700 mp, Str. Griviței nr. 1A — în suprafață de 169 mp, Str. Griviței nr. 1B — în suprafață de 1.928 mp, Str. Griviței nr. 1C — în suprafață de 131 mp, Str. Griviței nr. 1D — în suprafață de 78 mp, str. Al. Sahia nr. 15 — în suprafață de 

19 mp, Str. Victoriei nr. 19 — în suprafață de 18 mp, str. 1 

Decembrie 1918 — în suprafață de 126 mp, str. Al. Sahia nr. 17 — în suprafață de 40 mp, Vinerea, Str. Mesteacănului — în suprafață de 520 mp, Barajul Canciu — în suprafață de 2.165 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 58 — în suprafață de 700 mp, str. Al. Sahia nr. 3 — în suprafață de 250 mp, str. Al. Sahia nr. 11 — în suprafață de 38 mp, Str. Plevnei FN — în suprafață de 250 mp”, iar coloana nr. 5, în ordinea alineatelor corespunzătoare fiecărei străzi, va avea următorul cuprins: „1265, 5750, 6710, 103500, 

8200, 96600, 87920, 287000, 82000, 2952, 2952, 2952, 2952, 

2952, 2952, 2952, 2624, 11152, 5904, 3280, 5600, 24864, 

11480, 10004, 18256, 49200, 39200, 9464, 107968, 7336, 4368, 

3116, 2952, 20664, 6560, 29120, 444, 80500, 41000, 6232, 

14000”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 153.