23 August, 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA   DEPUT AȚILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 

În temeiul art. 40 alin. (4) și al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
— domnul deputat Popa Radu Mihai, aparținând Grupului parlamentar al PP-DD, trece de la Comisia pentru sănătate și familie la Comisia pentru industrii și servicii, în calitate de membru;
— domnul deputat Popa Radu Mihai, aparținând Grupului parlamentar al PP-DD, demisionează din calitatea de membru al Comisiei pentru afaceri europene;

— domnul deputat Burlacu Ștefan, aparținând Grupului parlamentar al PP-DD, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru sănătate și familie;

— domnul deputat Caloianu Mario-Ernest, aparținând Grupului parlamentar al PP-DD, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru afaceri europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

București, 16 aprilie 2013.
Nr. 10.