21 August, 2017

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA   DEPUT AȚILOR                                                                                                                                                                      SENA TUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 Articol unic. —
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 13 decembrie 2012.


Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU


 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 93.