26 Septembrie, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna,

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodoc” la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 și 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
— la poziția nr. 27 „Căminul Cultural din satul Zălan”, coloana 6 „Valoarea  de  inventar  (lei)”  va  avea  următorul  cuprins „1.851.072,18”;
— la poziția nr. 48 „Stradă pietruită «FN 1»”, coloana 3
„Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stradă asfaltată FN 1”, iar coloana 6 „Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: „377.364,00”;
— la poziția nr. 49 „Stradă pietruită «FN 2»”, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stradă asfaltată FN 2”, iar coloana 6 „Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: „129.556,00”;
— la poziția nr. 50 „Stradă pietruită «Cimitirului»”, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stradă asfaltată Cimitirului”, iar coloana 6 „Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: „396.811,00”;
— la poziția nr. 51 „Stradă pietruită «Talomer»”, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stradă asfaltată Talomer”, iar coloana 6 «Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: „1.853.700,00”;
— la poziția nr. 52 „Stradă pietruită «Teglagyar»”, coloana 3 „Denumirea  bunului”  va  avea  următorul  cuprins:  „Stradă asfaltată Teglagyar”, iar coloana 6 „Valoarea de inventar (lei)” 

va avea următorul cuprins: „1.616.527,00”;

— la poziția nr. 53 „Stradă pietruită «Mică»”, coloana 3 

„Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stradă asfaltată Mică”, iar coloana 6 „Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: „596.865,00”;

— la poziția nr. 54 „Stradă pietruită «Belso»”, coloana 3 

„Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stradă asfaltată Belso”, iar coloana 6 „Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: „535.518,00”;

— la poziția nr. 55 „Stradă pietruită «Principală»”, coloana 3m

„Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stradă asfaltată Principală”, iar coloana 6 „Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: „403.390,00”;

— la poziția nr. 56 „Stradă pietruită «Borviz»”, coloana 3 

„Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stradă asfaltată Borviz”, iar coloana 6 „Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: „1.254.516,00”;

— la poziția nr. 57 „Stradă pietruită «Școlii»”, coloana 3 

„Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stradă asfaltată Școlii”, iar coloana 6 „Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: „637.076,00”;

— la poziția nr. 58 „Stradă pietruită «Henter»”, coloana 3 

„Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stradă asfaltată Henter”, iar coloana 6 „Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: „594.825,00”;

— la poziția nr. 59 „Stradă pietruită nr. 1 «Morii»”, coloana 3

„Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stradă asfaltată nr. 1 Morii”, iar coloana 6 „Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: „420.979,14”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

 

București, 10 aprilie 2013. 
Nr. 152.