16 Iulie, 2018

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului

de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București

— etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei—Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei—Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

 

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București — etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei—Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei—Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

București, 11 aprilie 2013.
Nr. 368.