17 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

DECIZIE

privind numirea domnului Alexandru Năstase în funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine

În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Năstase se numește în funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

București, 16 aprilie 2013.
Nr. 191.