23 August, 2017

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN

privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanțelor Publice și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii de către întreprinderile mici și mijlocii în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru anul 2013

 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, precum și ale art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:
Art. 1. —
Pentru anul 2013 se aprobă nivelul primei de garantare de 2,6% pe an, formată din comisionul de risc de 1,6% pe an cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și comisionul de administrare de 1% cuvenit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii.
Art. 2. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Dan Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

București, 15 aprilie 2013.
Nr. 508.