21 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 9780 final

 

Având în vedere prevederile Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007—2013, adoptate de Comisia Europeană, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 54 din 4 martie 2006, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007, precum și ale Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 9780 final, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Schema de ajutor de stat prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor, cu completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2013, cu respectarea condițiilor prevăzute în Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 9780 final.


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA  

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlățean

 

 

 

 

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 166.