20 Februarie, 2018

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcție a unui judecător

 În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. e) și

alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 216/2013,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Domnul Joldiș Emil, judecător la Judecătoria Deva, se eliberează din funcție ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare constând în excluderea din magistratură.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

București, 15 aprilie 2013.
Nr. 397.