21 Ianuarie, 2018

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcție a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 215/2013,

Președintele României decreteaz ă:

Articol unic. — Domnul Drăgoi Liviu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, se eliberează din funcție ca urmare a demisiei.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

București, 15 aprilie 2013.
Nr. 386.