16 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2008—2009, 2009—2010, 2010—2011

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
(1) Denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2008—2009, potrivit structurilor instituțiilor de învățământ superior și specializărilor programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 635/2008, respectiv înmatriculați în anii universitari 2009—2010, 2010— 2011,    potrivit    Nomenclatorului     domeniilor,    structurilor instituțiilor de învățământ superior și specializărilor/ programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2009, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar pentru profesiile reglementate prin norme ori recomandări sau bune practici europene sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. —
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul educației naționale, Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu

p. Ministrul culturii, Radu Boroianu, secretar de stat Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa

Directorul Serviciului Român de Informații,

George Cristian Maior

 

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 143.

ANEXA Nr. 1


Denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați

în anul I de studii în anii universitari 2008—2009, 2009—2010, 2010—20111

 

Nr. crt.

Domenii fundamentale de știință, artă și cultură

 

Domeniul de studii de licență

 

Programul de studiu/Specializarea

 

Denumirea calificării academice/profesionale

 

Titlul conferit

Număr de credite transferabile

Durata minimă legală

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Științe exacte

Matematică

Matematică

Matematică

Licențiat în matematică

180

3 ani

Matematici aplicate

Matematici aplicate

Matematică informatică

Matematică informatică

Fizică

Fizică

Fizică

Licențiat în fizică

180

3 ani

Fizică medicală

Fizică medicală

Biofizică

Biofizică

Fizică informatică

Fizică informatică

1 Ocupațiile aferente fiecărei calificări pot fi găsite în Registrul național al calificărilor din învățământul superior, la adresa web: www.rncis.ro

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Chimie

Chimie

Chimie

Licențiat în chimie

180

3 ani

Biochimie tehnologică

Biochimie tehnologică

Radiochimie

Radiochimie

Chimie informatică

Chimie informatică

Informatică

Informatică

Informatică

Licențiat în informatică

180

3 ani

Informatică aplicată

Informatică aplicată

2.

Științe ale naturii

Biologie

Biologie

Biologie

Licențiat în biologie

180

3 ani

Biochimie

Biochimie

Geografie

Geografie

Geografie

Licențiat în geografie

180

3 ani

Geografia turismului

Geografia turismului

Cartografie

Cartografie

Hidrologie și meteorologie

Hidrologie și meteorologie

Planificare teritorială

Planificare teritorială

Geologie

Geologie

Geologie

Licențiat în geologie

180

3 ani

Geochimie

Geochimie

Știința mediului

Chimia mediului

Chimia mediului

Licențiat în știința mediului

180

3 ani

Ecologie și protecția mediului

Ecologie și protecția mediului

Geografia mediului

Geografia mediului

Fizica mediului

Fizica mediului

Știința mediului

Știința mediului

3.

Științe umaniste

Filosofie

Filosofie

Filosofie

Licențiat în filosofie

180

3 ani

Limbă și literatură

Limba și literatura română2

Limba și literatura română2

Licențiat în filologie

180

3 ani

Limba și literatura3

Limba și literatura3

Limba și literatura modernă4

Limba și literatura modernă4

Literatură universală și comparată5

Literatură universală și comparată5

Filologie clasică6

Filologie clasică6

Limbi moderne aplicate

Traducere și interpretare

Traducere și interpretare

Licențiat în filologie

180

3 ani

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

Licențiat în limbi moderne aplicate

Istorie

Istorie

Istorie

Licențiat în istorie

180

3 ani

Arheologie

Arheologie

Arhivistică

Arhivistică

Muzeologie

Muzeologie

Istoria artei

Istoria artei

Studii culturale

Etnologie

Etnologie

Licențiat în studii culturale

180

3 ani

Studii iudaice

Studii iudaice

Studii americane

Studii americane

Studii culturale

Studii culturale

Studii europene

Studii europene

2 Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
3 Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
4 Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată.
5 Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română.
6 Se adaugă în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Teologie

Teologie

Teologie pastorală7

Teologie pastorală7

Licențiat în teologie

240

4 ani

Teologie didactică7

Teologie didactică7

180

3 ani

Artă sacră

Artă sacră

Studii religioase

Studii religioase

Teologie asistență socială7

Teologie asistență socială7

Licențiat în teologie asistență socială

180

3 ani

Teologie socială8

Teologie socială8

Licențiat în teologie socială

180

3 ani

5.

Științe juridice

Drept

Drept

Drept

Licențiat în drept

240

4 ani

Drept comunitar

Drept comunitar

Ordine și siguranță publică

Ordine și siguranță publică

Licențiat în ordine și siguranță publică

180

3 ani

6.

Științe sociale și politice

Sociologie

Sociologie

Sociologie

Licențiat în sociologie

180

3 ani

Antropologie

Antropologie

Resurse umane

Resurse umane

Asistență socială

Asistență socială

Asistență socială

Licențiat în asistență socială

180

3 ani

Științe politice

Științe politice

Științe politice

Licențiat în științe politice

180

3 ani

 

Studii de securitate

Studii de securitate

Relații internaționale și studii europene

Relații internaționale și studii europene

Relații internaționale și studii europene

Licențiat în relații internaționale și studii europene

180

3 ani

Științe administrative

Administrație publică

Administrație publică

Licențiat în științe administrative

180

3 ani

Administrație europeană

Administrație europeană

Asistență managerială și secretariat

Asistență managerială și secretariat

Poliție comunitară

Poliție comunitară

Servicii și politici de sănătate publică (Public Health)

Servicii și politici de sănătate publică (Public Health)

Științe ale comunicării

Jurnalism

Jurnalism

Licențiat în științe ale comunicării

180

3 ani

Comunicare și relații publice

Comunicare și relații publice

Publicitate

Publicitate

 

7 Se adaugă, după caz: Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.
8 Pentru absolvenții înmatriculați în anul I de studii în anul universitar 2008—2009 filmologie.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Biblioteconomie și știința informării

Biblioteconomie și știința informării

Licențiat în biblioteconomie și știința informării

 

 

Științe ale educației

Pedagogie

Pedagogie

Licențiat în științe ale educației

180

3 ani

Psihopedagogie specială

Psihopedagogie specială

Licențiat în psihopedagogie specială

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Licențiat în pedagogia învățământului primar și preșcolar

Psihologie

Psihologie

Psihologie

Licențiat în psihologie

180

3 ani

Terapie ocupațională

Terapie ocupațională

Licențiat în terapie ocupațională

7.

Științe economice

Economie

Economie generală

Economie generală

Licențiat în științe economice

180

3 ani

Economie agroalimentară

Economie agroalimentară

Economia mediului

Economia mediului

Economie și comunicare economică în afaceri

Economie și comunicare economică în afaceri

Economie agroalimentară și a mediului

Economie agroalimentară și a mediului

Economie generală și comunicare economică

Economie generală și comunicare economică

Finanțe

Finanțe și bănci

Finanțe și bănci

Licențiat în științe economice

180

3 ani

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Licențiat în științe economice

180

3 ani

Economia firmei

Economia firmei

Economia întreprinderii

Economia întreprinderii

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Merceologie și managementul calității

Merceologie și managementul calității

Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității

Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității

Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității

Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune

Contabilitate și informatică de gestiune

Licențiat în științe economice

180

3 ani

Cibernetică, statistică și informatică economică

Cibernetică economică

Cibernetică economică

Licențiat în științe economice

180

3 ani

Informatică economică

Informatică economică

Licențiat în științe economice

Statistică și previziune economică

Statistică și previziune economică

Licențiat în științe economice

Economie și afaceri internaționale

Economie internațională

Economie internațională

Licențiat în științe economice

180

3 ani

Afaceri internaționale

Afaceri internaționale

Economie și afaceri internaționale

Economie și afaceri internaționale

Management

Management

Management

Licențiat în științe economice

180

3 ani

Managementul dezvoltării rurale durabile

Managementul dezvoltării rurale durabile

Marketing

Marketing

Marketing

Licențiat în științe economice

180

3 ani

8.

Arte

Teatru

Artele spectacolului9

Actorie

Licențiat în artele spectacolului

180

3 ani

Păpuși — Marionete

Regie

Coregrafie

Teatrologie10

Management cultural

Licențiat în teatrologie

Jurnalism teatral

Scenografie

Scenografie

Licențiat în artele spectacolului

Cinematografie și media

Cinematografie, fotografie, media11

Regie de film și TV

Licențiat în artele filmului

180

3 ani

Imagine de film și TV

Multimedia: sunet —

montaj

Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie

Filmologie

Filmologie

Licențiat în filmologie

Muzică

Pedagogie muzicală

Pedagogie muzicală

Licențiat în muzică

180

3 ani


 9 Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși — Marionete, Coregrafie.
10 Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
11 Se adaugă, după caz: Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet — montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media,

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Muzicologie

Muzicologie

Licențiat în muzică

240

4 ani

Interpretare muzicală —

canto

Interpretare muzicală —

canto

Licențiat în muzică

Interpretare muzicală —

instrumente12

Interpretare muzicală —

instrumente12

Licențiat în muzică

Compoziție muzicală

Compoziție muzicală —

clasică

Licențiat în muzică

Compoziție muzicală —

jazz/muzică ușoară

Dirijat

Dirijat — cor

Licențiat în muzică

Dirijat — orchestră

Artele spectacolului muzical

Artele spectacolului muzical

Licențiat în muzică

Arte plastice, decorative și design

Arte plastice13

Pictură

Licențiat în arte vizuale

180

3 ani

Sculptură

Grafică

Fotografie — videoprocesarea computerizată a imaginii

Arte decorative

Arte decorative

Design

Design grafic/Comunicații vizuale

Design de produs

Design pentru spațiu ambiental

Design de obiect și produs industrial

Conservare și restaurare

Conservare și restaurare

Artă murală

Artă murală

Pedagogia artelor plastice și decorative

Pedagogia artelor plastice și decorative

Istoria și teoria artei

Istoria și teoria artei

Ceramică — sticlă —

metal

Ceramică — sticlă —

metal

Arte textile — design textil

Arte textile — design textil

Modă — design vestimentar

Modă — design vestimentar

Scenografie și eveniment artistic

Scenografie și eveniment artistic

Design ambiental

Design ambiental

Artă monumentală

Artă monumentală

 

12 Se precizează instrumentele studiate.
13 Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie — videoprocesarea computerizată a imaginii.

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Arhitectură și urbanism

Arhitectură

Conservare și restaurare de arhitectură

Conservare și restaurare de arhitectură

Licențiat în conservare și restaurare de arhitectură

180

3 ani

Arhitectura peisajului

Arhitectura peisajului

Licențiat în arhitectura peisajului

Mobilier și amenajări interioare

Mobilier și amenajări interioare

Licențiat în mobilier și amenajări interioare

Tehnologie arhitecturală

Tehnologie arhitecturală

Licențiat în Tehnologie arhitecturală

Urbanism

Proiectare și planificare urbană

Proiectare și planificare urbană

Urbanist

240

4 ani

Urbanism și amenajarea teritoriului

Urbanism și amenajarea teritoriului

Amenajarea și planificarea peisajului

Amenajarea și planificarea peisajului

10.

Educație fizică și sport

Educație fizică și sport

Educație fizică și sportivă

Educație fizică și sportivă

Licențiat în educație fizică și sport

180

3 ani

Sport și performanță motrică

Sport și performanță motrică

Kinetoterapie și motricitate specială

Kinetoterapie și motricitate specială

Licențiat în kinetoterapie și motricitate specială

11.

Științe agricole și silvice

Agronomie

Agricultură

Agricultură

Inginer

240

4 ani

Științele solului

Științele solului

Montanologie

Montanologie

Protecția plantelor

Protecția plantelor

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară

Horticultură

Horticultură

Horticultură

Inginer

240

4 ani

Peisagistică

Peisagistică

Silvicultură

Silvicultură

Silvicultură

Inginer

240

4 ani

Exploatări forestiere

Exploatări forestiere

Cinegetică

Cinegetică

Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie

Inginer

240

4 ani

Piscicultură și acvacultură

Piscicultură și acvacultură

Biotehnologii

Inginerie genetică

Inginerie genetică

Inginer

240

4 ani

Biotehnologii14

Biotehnologii agricole

Biotehnologii medical- veterinare

Biotehnologii pentru industria alimentară

14 Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

1

2

3

4

5

6

7

8

12.

Științe inginerești

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare

Calculatoare

Inginer

240

4 ani

Tehnologia informației

Tehnologia informației

Calculatoare și sisteme informatice pentru apărarea și securitatea națională

Calculatoare și sisteme informatice pentru apărarea și securitatea națională

Ingineria informației

Ingineria informației

Inginerie genistică

Mașini și utilaje de geniu

Mașini și utilaje de geniu

Inginer

240

4 ani

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare

Inginerie geodezică

Măsurători terestre și cadastru

Măsurători terestre și cadastru

Inginer

240

4 ani

Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice

Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice

Inginerie aerospațială

Construcții aerospațiale

Construcții aerospațiale

Inginer

240

4 ani

Sisteme de propulsie

Sisteme de propulsie

Echipamente și instalații de aviație

Echipamente și instalații de aviație

Inginerie și management aeronautic

Inginerie și management aeronautic

Aeronave și motoare de aviație

Aeronave și motoare de aviație

Navigație aeriană (Air

Navigation)

Navigație aeriană (Air

Navigation)

Inginerie chimică

Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului

Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului

Inginer

240

4 ani

Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie

Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie

Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale

Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale

Știința și ingineria polimerilor

Știința și ingineria polimerilor

Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice

Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice

Inginerie chimică

Inginerie chimică

Controlul și securitatea alimentelor

Controlul și securitatea alimentelor

Inginerie biochimică

Inginerie biochimică

Ingineria fabricației hârtiei

Ingineria fabricației hârtiei

Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori

Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori

Tehnologie chimică textilă

Tehnologie chimică textilă

Chimie alimentară și tehnologii biochimice

Chimie alimentară și tehnologii biochimice

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Prelucrarea petrolului și petrochimie

Prelucrarea petrolului și petrochimie

 

 

 

Extracte și aditivi naturali alimentari

Extracte și aditivi naturali alimentari

Chimie militară

Chimie militară

Inginerie civilă

Construcții civile, industriale și agricole

Construcții civile, industriale și agricole

Inginer

240

4 ani

Căi ferate, drumuri și poduri

Căi ferate, drumuri și poduri

Construcții și fortificații

Construcții și fortificații

Amenajări și construcții hidrotehnice

Amenajări și construcții hidrotehnice

Construcții miniere

Construcții miniere

Inginerie sanitară și protecția mediului

Inginerie sanitară și protecția mediului

Îmbunătățiri funciare și dezvoltarea rurală

Îmbunătățiri funciare și dezvoltarea rurală

Inginerie civilă

Inginerie civilă

Inginerie urbană și dezvoltare regională

Inginerie urbană și dezvoltare regională

Infrastructura transporturilor metropolitane

Infrastructura transporturilor metropolitane

Ingineria instalațiilor

Instalații pentru construcții

Instalații pentru construcții

Inginer

240

4 ani

Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei

Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei

Instalații pentru construcții — pompieri

Instalații pentru construcții — pompieri

Inginerie de armament, rachete și muniții

Armament, rachete muniții de aviație și sisteme de salvare

Armament, rachete muniții de aviație și sisteme de salvare

Inginer

240

4 ani

Muniții, rachete, explozivi și pulberi

Muniții, rachete, explozivi și pulberi

Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului

Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului

Sisteme integrate de armamente și muniție

Sisteme integrate de armamente și muniție

Inginerie electrică

Sisteme electrice

Sisteme electrice

Inginer

240

4 ani

Electronică de putere și acționări electrice

Electronică de putere și acționări electrice

Electrotehnică

Electrotehnică

Instrumentație și achiziții de date

Instrumentație și achiziții de date

Electromecanică

Electromecanică

Inginerie electrică și calculatoare

Inginerie electrică și calculatoare

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Inginerie electronică și telecomunicații

Electronică aplicată

Electronică aplicată

Inginer

240

4 ani

Tehnologii și sisteme de telecomunicații

Tehnologii și sisteme de telecomunicații

Rețele și software de telecomunicații

Rețele și software de telecomunicații

Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii

Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii

Telecomenzi și electronică în transporturi

Telecomenzi și electronică în transporturi

Echipamente și sisteme electronice militare

Echipamente și sisteme electronice militare

Transmisiuni

Transmisiuni

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

Ingineria sistemelor electroenergetice

Inginer

240

4 ani

Hidroenergetică

Hidroenergetică

Termoenergetică

Termoenergetică

Energetică industrială

Energetică industrială

Energetică și tehnologii nucleare

Energetică și tehnologii nucleare

Managementul energiei

Managementul energiei

Inginerie geologică

Inginerie geologică

Inginerie geologică

Inginer

240

4 ani

Geologia resurselor miniere

Geologia resurselor miniere

Geologia resurselor petroliere

Geologia resurselor petroliere

Geofizică

Geofizică

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

Tehnologia construcțiilor de mașini

Inginer

240

4 ani

Mașini-unelte și sisteme de producție

Mașini-unelte și sisteme de producție

Ingineria sudării

Ingineria sudării

Design industrial

Design industrial

Ingineria și managementul calității

Ingineria și managementul calității

Ingineria securității în industrie

Ingineria securității în industrie

Nanotehnologii și sisteme neconvenționale

Nanotehnologii și sisteme neconvenționale

Tehnologia și designul produselor textile

Tehnologia și designul produselor textile

Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori

Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

 

 

 

Tehnologia tricotajelor și confecțiilor

Tehnologia tricotajelor și confecțiilor

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite

Logistică industrială

Logistică industrială

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

Ingineria prelucrării lemnului

Inginer

240

4 ani

Ingineria produselor finite din lemn

Ingineria produselor finite din lemn

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

Inginer

240

4 ani

Tehnologia prelucrării produselor agricole

Tehnologia prelucrării produselor agricole

Controlul și expertiza produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare

Pescuit și industrializarea peștelui

Pescuit și industrializarea peștelui

Ingineria autovehiculelor

Construcții de autovehicule

Construcții de autovehicule

Inginer

240

4 ani

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

Autovehicule rutiere

Autovehicule rutiere

Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule

Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule

Blindate, automobile și tractoare

Blindate, automobile și tractoare

Ingineria materialelor

Știința materialelor

Știința materialelor

Inginer

240

4 ani

Ingineria elaborării materialelor metalice

Ingineria elaborării materialelor metalice

Ingineria procesării materialelor

Ingineria procesării materialelor

Inginerie mecanică

Sisteme și echipamente termice

Sisteme și echipamente termice

Inginer

240

4 ani

Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice

Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice

Mecanică fină și nanotehnologii

Mecanică fină și nanotehnologii

Mașini și echipamente miniere

Mașini și echipamente miniere

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară

Utilaje petroliere și petrochimice

Utilaje petroliere și petrochimice

Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor

Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor

Echipamente pentru procese industriale

Echipamente pentru procese industriale

Utilaje tehnologice pentru construcții

Utilaje tehnologice pentru construcții

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții

Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții

 

 

 

Utilaje pentru textile și pielărie

Utilaje pentru textile și pielărie

Vehicule pentru transportul feroviar

Vehicule pentru transportul feroviar

Utilaje și instalații portuare

Utilaje și instalații portuare

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în industrie

Ingineria și protecția mediului în industrie

Inginer

240

4 ani

Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice

Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice

Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică

Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică

Ingineria și protecția mediului în agricultură

Ingineria și protecția mediului în agricultură

Ingineria dezvoltării rurale durabile

Ingineria dezvoltării rurale durabile

Ingineria mediului

Ingineria mediului

Ingineria valorificării deșeurilor

Ingineria valorificării deșeurilor

Reconstrucție ecologică

Reconstrucție ecologică

Inginerie navală și navigație15

Sisteme și echipamente navale

Sisteme și echipamente navale

Inginer

240

4 ani

Arhitectură navală

Arhitectură navală

Navigație și transport maritim și fluvial

Navigație și transport maritim și fluvial

Navigație, hidrografie și echipamente navale

Navigație, hidrografie și echipamente navale

Electromecanică navală

Electromecanică navală

Arhitectură navală16

Arhitectură navală

Arhitectură navală

Inginer

240

4 ani

Sisteme și echipamente navale

Sisteme și echipamente navale

Inginerie marină și navigație16

Navigație și transport maritim și fluvial

Navigație și transport maritim și fluvial

Inginer

240

4 ani

Navigație, hidrografie și echipamente navale

Navigație, hidrografie și echipamente navale

Electromecanică navală

Electromecanică navală

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

Automatică și informatică aplicată

Inginer

240

4 ani

Echipamente pentru modelare, simulare și conducere informatizată a acțiunilor de luptă

Echipamente pentru modelare, simulare și conducere informatizată a acțiunilor de luptă

Ingineria sistemelor multimedia

Ingineria sistemelor multimedia

Inginerie și management

Inginerie economică industrială

Inginerie economică industrială

Inginer

240

4 ani

Inginerie economică în domeniul mecanic

Inginerie economică în domeniul mecanic

15 Pentru absolvenții înmatriculați în anul I de studii în anul universitar 2008—2009.
16 Pentru absolvenții înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2009—2010, 2010—2011.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Inginerie economică în construcții

Inginerie economică în construcții

 

 

 

Inginerie și management naval și portuar

Inginerie și management naval și portuar

Inginerie economică în domeniul transporturilor

Inginerie economică în domeniul transporturilor

Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

Inginerie economică în industria chimică și de materiale

Inginerie economică în industria chimică și de materiale

Inginerie economică în agricultură

Inginerie economică în agricultură

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

Inginerie și management în industria turismului

Inginerie și management în industria turismului

Inginerie și management forestier

Inginerie și management forestier

Ingineria și managementul afacerilor

Ingineria și managementul afacerilor

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor și a traficului

Ingineria transporturilor și a traficului

Inginer

240

4 ani

Ingineria sistemelor de circulație feroviară

Ingineria sistemelor de circulație feroviară

Ingineria sistemelor de circulație rutieră

Ingineria sistemelor de circulație rutieră

Mecatronică și robotică

Mecatronică

Mecatronică

Inginer

240

4 ani

Robotică

Robotică

Mine, petrol și gaze

Inginerie minieră

Inginerie minieră

Inginer

240

4 ani

Prepararea substanțelor minerale utile

Prepararea substanțelor minerale utile

Topografie minieră

Topografie minieră

Inginerie de petrol și gaze

Inginerie de petrol și gaze

Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor

Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală

Inginerie medicală

Inginer

240

4 ani

Optometrie

Optometrie

Biotehnologii industriale

Biotehnologii industriale

Inginerie fizică

Inginerie fizică

Informatică industrială

Informatică industrială

Informatică aplicată în inginerie electrică

Informatică aplicată în inginerie electrică

Informatică aplicată în ingineria materialelor

Informatică aplicată în ingineria materialelor

Matematică și informatică aplicată în inginerie

Matematică și informatică aplicată în inginerie

Fizică tehnologică

Fizică tehnologică

Bioinginerie

Bioinginerie

Bioinginer

240

4 ani

Științe militare și informații

Științe militare și informații

Conducere interarme —

forțe terestre

Conducere interarme —

forțe terestre

Licențiat în științe militare și informații

180

3 ani

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Conducere interarme —

forțe navale

Conducere interarme —

forțe navale

 

 

 

Conducere interarme —

forțe aeriene

Conducere interarme —

forțe aeriene

Conducere logistică

Conducere logistică

Managementul organizației

Managementul organizației

Comunicare și relații publice — informații

Comunicare și relații publice — informații

Psihologie — informații

Psihologie — informații

Management economico- financiar

Management economico- financiar

Securitate și apărare

Securitate și apărare

Conducere militară

Conducere militară

Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării

Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării

Sisteme informaționale

Sisteme informaționale

Studii de securitate și informații

Studii de securitate și informații

Managementul traficului aerian

Managementul traficului aerian

Management în aviație

Management în aviație

13.

Sănătate

Sănătate

Radiologie și imagistică

Radiologie și imagistică

Licențiat în tehnici de radiologie și imagistică

180

3 ani

Laborator clinic

Laborator clinic

Asistent medical de laborator clinic licențiat

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Licențiat în tehnici de balneo- fiziokinetoterapie și recuperare

Tehnică dentară

Tehnică dentară

Licențiat în tehnică dentară

Asistență dentară

Asistență dentară

Asistent medical dentar licențiat

Asistență de farmacie

Tehnician de farmacie

Asistent de farmacie licențiat

Audiologie și protezare auditivă

Audiologie și protezare auditivă

Licențiat în tehnici de audiologie și protezare auditivă

Asistență de profilaxie stomatologică

Asistență de profilaxie dentară

Asistent medical de profilaxie dentară licențiat

Nutriție și dietetică

Nutriție și dietetică

Licențiat în nutriție și dietetică

 

Denumirile calificărilor și titlurile conferite

absolvenților învățământului universitar pentru profesiile reglementate prin norme ori recomandări sau bune practici europene


ANEXA Nr. 2

 

 

Nr. crt.

Domenii fundamentale de știință, artă și cultură

 

Domeniul de studii de licență

 

Programul de studiu/Specializarea

 

Denumirea calificării academice/profesionale

 

Titlul conferit

Număr de credite transferabile

Durata minimă legală

1.

Arhitectură și urbanism

Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură

Arhitect

360

6 ani

Arhitectură de interior

Arhitectură de interior

Arhitect de interior

300

5 ani

Design de produs

Design de produs

Designer

300

5 ani

2.

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Doctor medic veterinar

Doctor medic veterinar

360

6 ani

3.

Sănătate

Sănătate

Medicină

Doctor medic

Doctor medic

360

6 ani

Medicină dentară

Medic dentist

Medic dentist

Farmacie

Farmacist

Farmacist

300

5 ani

Asistență medicală generală

Asistent medical generalist

Asistent medical generalist licențiat

240

4 ani

Moașe

Moașă

Moașă

240

4 ani