20 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Mihai Cristian Sebastian în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Cristian Sebastian se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

București, 15 aprilie 2013.
Nr. 189.