23 August, 2017

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 67/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013, se face următoarea rectificare:
— la articolul unic pct. 2 [cu referire la art. 10 alin. (2) pct. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009], în loc de: „14. acordă autorizațiile de asigurare a …” se va citi: „14. acordă autorizațiile de asignare a…”.