23 August, 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA   DEPUT AȚILOR                                                                         SENA TUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 


nr. 70/2012 privind modificarea și completarea Legii

nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70 din 20 noiembrie 2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 23 noiembrie 2012.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.


PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 96.