20 Septembrie, 2017

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA   DEPUT AȚILOR                                                                         SENA TUL

 

     LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea

stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65 din 6 noiembrie 2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 noiembrie 2012.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 92.