21 Iulie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA   DEPUT AȚILOR                                                                         SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină

pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători

„C.F.R. — Călători” — S.A.

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72 din 27 noiembrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 28 noiembrie 2012.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA


PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 91.