21 Iulie, 2018

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

București, 11 aprilie 2013.
Nr. 369.