23 August, 2017

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A. și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

București, 11 aprilie 2013.
Nr. 365.