18 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar,

de către domnul Robert Marius Cazanciuc a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Robert Marius Cazanciuc.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

București, 15 aprilie 2013.
Nr. 190.