23 Ianuarie, 2019

Monitorul Oficial 213/2013 din 

 • Legea 91/2013, Parlamentul Romaniei

   pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători“ – S.A.

 • Decretul 365/2013, Presedintele Romaniei

  privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători“ – S.A.

 • Legea 92/2013, Parlamentul Romaniei

  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 • Decretul 366/2013, Presedintele Romaniei

  privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 • Legea 96/2013, Parlamentul Romania

  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decretul 370/2013, Presedintele Romaniei

  privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Legea 97/2013, Parlamentul Romaniei

  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 • Legea 98/2013, Parlamentul Romaniei

  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decretul 371/2013, Presedintele Romaniei

  privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 • Decretul 372/2013, Presedintele Romaniei

  pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Legea 99/2013, Parlamentul Romaniei

  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 • Decretul 373/2013, Presedintele Romaniei

  privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 • Hotararea 154/2013, Guvernul Romaniei

  pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotararea 156/2012, Guvernul Romaniei

  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decizie 190/2013, Primul-Ministru

  privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Robert Marius Cazanciuc a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Ordinul 41/2012, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

  privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 82/2013