23 August, 2017

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

DISPOZIȚIE

privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

În temeiul dispozițiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, raportate la dispozițiile art. 41 lit. c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România,

președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România d i s p u n e:

Art. 1. —
Se aprobă organizarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, după cum urmează:
a) în data de 15 ianuarie 2013 președintele Colegiului aprobă dispoziția privind convocarea ședinței Convenției naționale a Colegiului;
b) în perioada 19 ianuarie 2013—19 februarie 2013, președinții filialelor teritoriale convoacă ședințele convențiilor filialelor teritoriale, pentru perioada prevăzută la lit. b), cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru ședință;
c) în perioada 25 ianuarie 2013—19 februarie 2013, membrii Colegiului care candidează pentru poziția de președinte al Colegiului și pentru pozițiile de membru al Comitetului director al Colegiului își depun candidaturile la filialele teritoriale, în vederea desemnării;
d)  în  perioada  19  februarie  2013—19  martie  2013  se organizează  ședințele  convențiilor  filialelor  teritoriale  ale Colegiului  pentru  alegerea  președintelui  filialei  teritoriale, alegerea  membrilor  comitetului  filialei  teritoriale,  alegerea reprezentanților pentru Convenția națională a Colegiului și desemnarea candidaților propuși pentru pozițiile de președinte al Colegiului și de membru al Comitetului director al Consiliului; e) în perioada 19 martie 2013—31 martie 2013, președinții filialelor  teritoriale  transmit  către  secretariatul  Comitetului director al Colegiului listele conținând reprezentanții aleși pentru Convenția națională a Colegiului, precum și candidații propuși de către convențiile filialelor teritoriale pentru pozițiile de președinte al Colegiului și de membru al Comitetului director al Colegiului;

f) în data de 19 aprilie 2013, ora 10,00, în Aula Magna a Facultății de Drept din cadrul Universității din București, situată în municipiul București, bd. M. Kogălniceanu nr. 36—46, sectorul 5, se convoacă ședința Convenției naționale a Colegiului, în cadrul căreia se organizează și alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului, în baza hotărârii Comitetului director al Colegiului, în condițiile stabilite prin dispoziție a președintelui Colegiului;

g) în cazul în care la prima convocare, realizată potrivit lit. f), condiția de cvorum nu este îndeplinită, ședința Convenției naționale a Colegiului se convoacă în mod automat în data de 

10 mai 2013, ora 10,00, în aceeași locație prevăzută la lit. f).

Art. 2. —
Președinții filialelor teritoriale, precum și membrii filialelor teritoriale pot solicita informații suplimentare și precizări juridice cu privire la procedurile privind organizarea alegerilor pentru  forurile  de  conducere  ale  Colegiului  după  data  de 

19 ianuarie 2013.

Art. 3. —
Prezenta dispoziție se comunică membrilor Colegiului prin mass-media și se afișează pe site-ul oficial al Colegiului, www.copsi.ro

 

Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniței

 

 

 

 

București, 15 ianuarie 2013.
Nr. 1.