21 August, 2017

D E C R E T E

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere propunerea prim-ministrului,

Președintele României decretează:
Art. 1. —
Se numește în funcția de membru al Guvernului domnul Robert Marius Cazanciuc, ministru al justiției.
Art.  2.  —  
La  data  prezentului  decret,  încetează  efectele  Decretului nr. 345/2013 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 28 martie 2013.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

București, 15 aprilie 2013.
Nr. 379.