15 Iulie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMER
A  DEPUTAȚILOR                                                             SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim

și pe căile navigabile interioare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 19 din 23 august 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.  5  din  Legea  nr.  127/2012  privind  abilitarea  Guvernului  de  a  emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 28 august 2012, cu următoarea modificare:
La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
„(4) Sediul Autorității Navale Române este în municipiul Constanța, incinta Port Constanța, numărul 1, clădirea Autorității Navale Române.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 103.