20 August, 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA   DEPUT AȚILOR                                                                         SENA TUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I—VIII

din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 9 din 25 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I—VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 27 iulie 2012.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 102.