21 Ianuarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI


CAMER
A   DEPUT AȚILOR                                                                                                                                                                      SENA TUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 26 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII. 1 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 1 septembrie 2012.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 101.


 

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU