22 August, 2017

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002

privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I—VIII din învățământul de stat

și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I—VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 11 aprilie 2013.
Nr. 376.

 

*