22 August, 2017

A C T E   A L E    P A R T I D E L O R    P O L I T I C E

 

CUANTUMUL   T OT AL

al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice

și a campaniilor electorale — Uniunea Croaților din România

 

1. Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară:

 

Denumirea/Numele și prenumele

 

Sediul/Domiciliul

Naționalitatea/ Cetățenia

Act de identitate seria și nr.

 

C.U.I.

Valoarea

(lei)

 

Felul donației

 

Data

AGROCHEM- MAKS D.O.O.

Kneza Borne 14

Zagreb — Croația

 

 

 

 

22.732,27

 

euro

 

17 octombrie 2012

TOTAL:

22.732,27

 

2. Cuantumul total al veniturilor din alte surse în anul 2012: 21.138,06 lei.