20 Martie, 2018

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare și a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenței de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013—2014

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare și a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenței de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2013, în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Art. 1. —Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru  ciclul  de  înmagazinare  2013—2014  la  nivel  de 24.474.354,945 MWh, defalcat după cum urmează:
a) stoc aferent segmentului reglementat al pieței de gaze naturale — 16.544.545,274 MWh;
b) stoc aferent segmentului concurențial al pieței de gaze naturale — 7.929.809,671 MWh.

Art. 2. —
Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârșitul ciclului de injecție din anul 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. —
(1) Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. are obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârșitul ciclului de injecție din anul 2013 la un nivel de 212.000 MWh.

(2) În situația utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 
„Transgaz” — S.A. are obligația să îl reconstituie până la sfârșitul  fiecărei  luni  calendaristice,  în  intervalul  octombrie 
2013—martie 2014, pe bază de contracte de achiziție a gazelor naturale înmagazinate de un titular al licenței de furnizare.
(3) Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. va transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achiziția de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Claudiu-Sorin Dumbrăveanu

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

Nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârșitul ciclului

de injecție din anul 2013

 

 

Nr. crt.

 

Furnizori

Stoc minim — MWh

Piață reglementată

Piață

concurențială

Total furnizor

1

2

3

4

5

1

S.C. Alpha Metal — S.A.

0,000

38.533,086

38.533,086

2

S.C. Amarad Distribuție — S.R.L.

11.065,075

0,000

11.065,075

3

S.C. Apopi&Blumen — S.R.L.

8.773,498

14,864

8.788,362

4

S.C. Arelco Power — S.R.L.

0,000

51.669,894

51.669,894

5

S.C. Armax Gaz — S.A.

0,000

30.079,424

30.079,424

6

S.C. AXPO Energy România — S.A.

0,000

37.842,365

37.842,365

7

S.C. B.E.R.G. Sistem Gaz — S.A.

20.259,695

0,000

20.259,695

8

S.C. CEZ Vânzare — S.A.

0,000

4.710,964

4.710,964

9

S.C. Cis Gaz — S.A.

0,000

7.401,283

7.401,283

10

S.C. Compa — S.A.

0,000

5.760,695

5.760,695

11

S.C. Conef Gaz — S.R.L.

0,000

268.991,740

268.991,740

1

2

3

4

5

12

S.C. Congaz — S.A.

298.342,647

24.277,667

322.620,314

13

S.C. Cordun Gaz — S.A.

6.406,261

0,000

6.406,261

14

S.C. Covi Construct 2000 — S.R.L.

51.064,429

0,000

51.064,429

15

S.C. CPL Concordia Filiala Cluj România — S.R.L.

57.108,892

355,811

57.464,704

16

S.C. Design Proiect — S.R.L.

1.188,961

18,944

1.207,906

17

S.C. Distrigaz Vest — S.A.

46.702,497

503,567

47.206,065

18

S.C. E.On Energie România — S.A.

6.692.246,142

693.255,209

7.385.501,351

19

S.C. Energy Gas Provider — S.R.L.

0,000

271,560

271,560

20

S.C. Euro Seven Industry — S.R.L.

13.998,587

0,000

13.998,587

21

S.C. Fidelis Energy — S.R.L.

0,000

310,926

310,926

22

S.C. Gaz Est — S.A.

119.851,485

1.328,875

121.180,360

23

S.C. Gaz Nord Est — S.A.

10.807,855

0,000

10.807,855

24

S.C. Gaz Sud — S.A.

74.923,457

5.471,336

80.394,794

 

25

S.C. C-Gaz&Energy Distribuție — S.R.L. (fost Gaz Sud

Furnizare — S.R.L.)

 

0,000

 

146.218,821

 

146.218,821

26

S.C. Gaz Vest — S.A.

73.935,770

0,000

73.935,770

27

S.C. GDF Suez Energy România — S.A.

8.301.534,044

552.081,804

8.853.615,847

28

S.C. Grup Dezvoltare Rețele — S.A.

47.791,505

0,000

47.791,505

29

S.C. Hargaz Harghita Gaz — S.A.

26.138,609

12.702,742

38.841,351

30

S.C. Instant Construct Company — S.A.

2.575,897

0,000

2.575,897

31

S.C. Interagro — S.A. București

0,000

1.844.350,196

1.844.350,196

32

S.C. Intergaz Est — S.R.L.

171.778,139

259.150,841

430.928,980

33

S.C. Măcin Gaz — S.R.L.

4.871,142

0,000

4.871,142

34

S.C. Megaconstruct — S.A.

35.343,478

3.109,429

38.452,907

35

S.C. Mehedinți Gaz — S.A.

3.755,877

0,000

3.755,877

36

S.C. Mihoc Oil — S.R.L.

2.791,354

0,000

2.791,354

37

S.C. MM Data — S.R.L.

4.299,564

0,000

4.299,564

38

S.C. MOL Energy Trade România — S.R.L.

0,000

8.939,763

8.939,763

39

S.C. Next Energy Distribution — S.R.L.

0,000

2.100,404

2.100,404

40

S.C. Nord Gaz — S.R.L.

59.667,636

0,000

59.667,636

 

41

OET — Obedineni Energiini Targovtsi OOD Bulgaria — Sucursala București

 

0,000

 

13.416,314

 

13.416,314

42

S.C. Oligopol — S.R.L.

1.575,309

921,861

2.497,170

43

S.C. OMV Petrom Gas — S.R.L.

0,000

2.067.134,090

2.067.134,090

44

S.C. Otto Gaz — S.R.L.

45.988,279

0,000

45.988,279

45

S.C. Pado Group Infrastructures — S.R.L.

0,000

6.654,839

6.654,839

46

S.C. Petrom Distribuție Gaze — S.R.L.

140.228,820

45,777

140.274,597

47

S.C. Prisma Serv Company — S.R.L.

5.083,909

14,513

5.098,422

48

S.C. Progaz P&D — S.A.

12.800,251

0,000

12.800,251

49

S.N.G.N. Romgaz — S.A.

525,217

1.802.941,248

1.803.466,465

50

S.C. Safi — Star — S.R.L.

0,000

2.410,327

2.410,327

51

S.C. Salgaz — S.A.

17.405,446

161,074

17.566,520

52

S.C. Tehnologica Radion — S.R.L.

3.106,156

0,000

3.106,156

53

S.C. Ten Gaz — S.R.L.

5.656,851

16.176,438

21.833,289

54

S.C. Timgaz — S.A.

10.220,164

0,000

10.220,164

55

S.C. Tinmar — Ind — S.A.

0,000

2.086,558

2.086,558

56

S.C. Tulcea Gaz — S.A.

34.425,806

0,000

34.425,806

57

S.C. Vega ’93 — S.R.L.

4.664,482

0,000

4.664,482

58

S.C. Wiee România — S.R.L.

0,000

18.198,444

18.198,444

59

S.C. Wirom Gas — S.A.

115.642,083

195,977

115.838,059

 

TOTAL:

16.544.545,274

7.929.809,671

24.474.354,945