20 Martie, 2018

Monitorul Oficial 210/2013 din 

 • Ordonanta de urgenta 23/2013, Guvernul Romaniei

  privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 • Hotararea 148/2013, Guvernul Romaniei

  pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

 • Ordinul 502/2013, Ministerul Sanatatii

  pentru aprobarea obligativităţii raportării lunare a punerii pe piaţa din România, respectiv a vânzărilor medicamentelor de uz uman de către distribuitorii angro/importatorii/fabricanţii autorizaţi

 • Ordinul 19/2013, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

  pentru aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014