17 August, 2017

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

ORDIN

pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,

ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție, din lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 395 din 20 decembrie 2012, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 983/2008 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 26 noiembrie 2008.

Art. 3. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

București, 2 aprilie 2013.
Nr. 594.