19 Februarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

DECIZIE

privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Baș Ioan

pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 248.635 din 9 aprilie 2013, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/2.379 din 9 aprilie 2013, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 9 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, al art. 771 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. —
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului general de brigadă cu o stea Baș Ioan i se prelungește împuternicirea pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

 

 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 188.