19 August, 2017

În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 22 martie 2013, se face următoarea rectificare:
— în loc de: „p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Ionuț-Ciprian Iuga,

secretar de stat”

se va citi: „p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Marius Nica,

secretar general”.