23 August, 2017

În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, se face următoarea rectificare:
— la pct. III poziția 32, în loc de: „Clubul Sportiv Municipal «Armătura» Zalău” se va citi: „Clubul Sportiv Municipal Zalău”.