18 Iulie, 2018

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii,

a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Marinescu Emil-VergiliusAvând în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) și ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Marinescu Emil-Vergilius exercită, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de subprefect al județului Olt.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 147.